Kanunlar(4632) BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU

07.04.2001 Kanun: Bu Kanunun amacı, kamu sosyal güvenlik sisteminin tamamlayıcısı olarak, bireylerin emekliliğe yönelik tasarruflarının yatırıma yönlendirilmesi ile emeklilik döneminde ek bir gelir sağlanarak refah düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomiye uzun vadeli kaynak yaratarak istihdamın ...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:29)

02.03.2001 Maliye Bakanlığından: 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ’nun(1)12 nci maddesi ile Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Edecekleri Belgeler, Tasdik Konuları, Tasdike İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik R...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:293)

27.01.2001 Maliye Bakanlığı: Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 4369 sayılı Kanunun(*) 1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde ödenmem...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:293)

27.01.2001 Maliye Bakanlığından: Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapan 4369 sayılı Kanunun(*) 1 inci maddesi ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesine ikmalen, re’sen veya idarece yapılan tarhiyatlar dolayısıyla kesinleşen vergi ve cezalar ile vadesi geçtiği halde öde...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:27)

06.12.2000 Maliye Bakanlığından: 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, yeminli mali müşavirlerin gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin mali tablolarını ve...

Diğer MevzuatYARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

27.12.1999 İçişleri Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. ...

Pratik BilgilerYABANCILAR MEVZUATI

YABANCILAR MEVZUATI (6458) YABANCILAR VE ULUSLARARASI KORUMA KANUNU (4875) DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİ (4817) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUNUN UYGULAMA YÖNETMELİĞİ YABA...

Pratik BilgilerHESAP PLANI AÇIKLAMALARI

HESAP PLANI AÇIKLAMALARI 1. DÖNEN VARLIKLAR Bu ana hesap grubu; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülen varlık unsurlarını kapsar. Dönen Varlıklar; hazır ...

Pratik BilgilerTEKDÜZEN HESAP PLANI

_ 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. HAZIR DEĞERLER 100. KASA 101. ALINAN ÇEKLER 102. BANKALAR 103. VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ(-) 108. DİĞER HAZIR DEĞERLER 11. MENKUL KIYMETLER 110. HİSSE SENETLERİ 111. ÖZEL KESİM TAHVİL SENET VE BONOLARI 112. KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET VE BONOLARI 118. DİĞER ME...

Pratik BilgilerTEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ

A – TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HESAP SINIFLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 2 DURAN VARLIKLAR 3 KISA VADELİ YABANCI VARLIKLAR 4 UZUN VADELİ YABANCI VARLIKLAR 5 ÖZKAYNAKLAR 6 GELİR TABLOSU HESAPLARI 7 MALİYET HESAPLARI 8 9 NAZIM HESAPLAR   1 HESAP GRUPLARI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 11 MENKUL KI...

Pratik BilgilerTEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI

TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ, HESAP PLANI VE HESAP PLANI AÇIKLAMALARI İşletmeler, muhasebe sistemlerini tekdüzen hesap çerçevesi ve hesap planı doğrultusunda kurmak zorundadır. Hesapların çalışması hesap planı açıklamalarında belirtildiği gibi gerçekleşir. TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ HES...

Maliye BakanlığıMevzuatı PDF Formatında Saklamak

Mevzuatı PDF Formatında Saklamak

İlgili mevzuatın altında bulunan PDF butonuna tıklayın… Yazının büyüklüğünü ayarlayın… İsterseniz yazdırmak istemediğiniz kısımları MOUSE ile üzerine gelerek silin… PDF butonuna tıklayın… Bundan sonra ister bilgisayarınızda saklayın, ister yazdırın… _____ ...

Bakanlar Kurulu Kararı(98/11591) BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

01.09.1998 Bakanlar Kurulu Kararı: Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 28/8/1998 tarihli ve 31129 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesine göre, Baka...

Maliye BakanlığıSERBEST MUHASEBECİLİK SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:22)

31.05.1997 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, özellikle büyük illerde ve işyükü fazla olan vergi dairelerinde yoklama işlemlerinde gecikmeler meydana gelmesi nedeniyle mükellefiyet tesisi ile buna bağlı olarak belge basımı veya tasdik ettirilmesi gibi işlemlerin g...

Bilim Sanayi ve Teknoloji BakanlığıSERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

07.08.1996 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna ve şirket anasözleşmelerine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. ...