Vergi Rehberleri Kategorisi için arşiv

6736 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN REHBERİ

19.08.2016 Vergi Rehberi: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun, 19/08/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yorum yok

2015 VERGİLENDİRME DÖNEMİNE İLİŞKİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERLERİ

01.03.2016 Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 2015 yılında elde edilen bazı gelir unsurları için aşağıdaki Beyanname Düzenleme Rehberleri hazırlanmış olup, mükellefler bu Rehberlere Vergi Dairelerinden, AVM’lerde kurulan bilgilendirme stantlarından veya elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı internet sayfasında yer alan “Rehberler” bölümünden ulaşabilirler.

Yorum yok

“2015 Yılı Vergi Takvimi” Yayınlandı

25.12.2014 Maliye Bakanlığı: Mükelleflerin beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “2015 Yılı Vergi Takvimi” internet ortamında kullanıma sunulmaktadır.

Yorum yok

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı

18.04.2014 Maliye Bakanlığı: Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasında Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi Yayınlandı

11.04.2014 Maliye Bakanlığı: Mirasçıların vergisel yükümlülüklerine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi”ne elektronik ortamda Başkanlığın internet sayfasında yer alan “Formlar ve Yayınlar” bölümünden ulaşabilirsiniz.

Yorum yok

Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi Yayınlandı

11.04.2014 Maliye Bakanlığı: Mükelleflerin hakları ve ödevleri konusunda bilgilendirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Mükelleflerin Hakları ve Ödevleri Rehberi” pdf formatında Başkanlığın internet sayfasında yayınlanmıştır.

Yorum yok

ÜCRET KAZANÇLARI VERGİ REHBERİ YAYINLANDI

02.03.2014 Maliye Bakanlığı: Ücret kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Ücret Kazançları Vergi Rehberi” nde; ücretin tanımı, unsurları ve ücret matrahından indirim konusu yapılan unsurların yanı sıra asgari geçim indirimi uygulaması ve 2013 takvim yılında kesintiye tabi olmayan ücret geliri elde eden ücretlilerle, birden fazla işverenden ücret alan kişilerin hangi hallerde beyanname verecekleri, beyanname vermeleri durumunda beyan edilecek gelirin tespiti ve beyan edilecek gelirden indirim konusu yapılacak unsurlara ilişkin örnekli açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok

DAR MÜKELLEFLER (TÜRKİYE’DE YERLEŞMİŞ OLMAYAN YABANCI ÜLKE VATANDAŞLARI İLE YURTDIŞINDA YERLEŞİK TÜRK VATANDAŞLARI) İÇİN KİRA GELİRİ REHBERİ YAYINLANDI

21.02.2014 Maliye Bakanlığı: Gelir İdaresi Başkanlığınca “Dar Mükellefler (Türkiye’de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları ile Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi” hazırlanmıştır.

Yorum yok

TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ YAYINLANDI

19.02.2014 Maliye Bakanlığı: 2013 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.

Yorum yok

MENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ YAYINLANDI

19.02.2014 Maliye Bakanlığı: Rehberde, menkul sermaye iradı sayılan gelirler ile söz konusu gelirlerin beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, yurt dışında yaşayan vatandaşların elde ettiği menkul sermaye iratlarının beyan durumu, beyannamenin doldurulmasında dikkat edilecek hususlar, beyannamenin verilme zamanı ve verginin ödenmesi konularında bilgiler sunulmaktadır.

Yorum yok

KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN BEYANNAME DÜZENLEME REHBERİ YAYINLANDI

16.02.2014 Maliye Bakanlığı: Gayrimenkul sermaye iradının mükellefi, kira gelirine konu mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri ile kiralanmış bir mal veya hakkın kiraya verilmesi durumunda kiracılarıdır.

Yorum yok

SERBEST MESLEK KAZANÇLARINA TABİ MÜKELLEFLER İÇİN 2014 YILI VERGİ REHBERİ YAYINLANDI

10.02.2014 Maliye Bakanlığı: 2013 yılı Serbest meslek kazançlarının vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi” inde; serbest meslek faaliyeti ve serbest meslek kazancı, serbest meslek erbabları, serbest meslek kazancının tespiti ve hasılattan indirilecek giderler, serbest meslek kazançlarında vergi tevkifatı, serbest meslek erbabının kullandığı belgeler, serbest meslek kazançlarının beyanı ve beyanname üzerinde yapılacak indirimlere ilişkin konulara yer verilmiştir.

Yorum yok

G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDE UYGULAMASI İLE İLGİLİ OLARAK GERÇEK KİŞİLERE YÖNELİK VERGİ REHBERİ YAYINLANDI

07.02.2014 Maliye Bakanlığı: Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olan “G.V.K. Geçici 67. Madde uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi” pdf formatında Başkanlığımızın internet sayfasında yayınlanmıştır. Rehberde, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılması ve elde tutulması sürecinde elde edilen gelirler ile mevduat faizleri, repo gelirleri ve özel finans kurumlarından elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine yönelik açıklamalara yer verilmiştir.

Yorum yok

KAYIT SAKLAMA GEREKSİNİMLERİNE İLİŞKİN BAŞKANLIĞIMIZCA HAZIRLANAN AÇIKLAMA KILAVUZU YAYIMLANMIŞTIR

24.01.2014 Maliye Bakanlığı: 431 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile düzenleme getirilen kayıt saklama gereksinimlerine ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan açıklama kılavuzu yayımlanmıştır.

Yorum yok

BASİT USULE TABİ MÜKELLEFLER İÇİN VERGİ REHBERİ YAYINLANDI

2013 yılında basit usulde ticari kazanç elde eden mükelleflere (Aralık/2013 itibariyle 693.694 mükellef) yönelik olarak hazırlanan Rehberde; Basit usulde vergilendirilmeye tabi olmanın genel ve özel şartları, Basit usulden yararlanabilecek ve yararlanamayacak olanlar, Basit usulden gerçek usule geçiş, gerçek usulden basit usule geçiş, Basit usulde ticari kazancın tespiti, Basit usule tabi mükelleflerde belge düzeni ve kayıtların [...]

Yorum yok