Yazdır Yazdır

KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR, KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

28 Ağustos 2010 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 27686

YÖNETMELİK

Karar Sayısı : 2010/786

Ekli “Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 9/7/2010 tarihli ve 9497 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 27/7/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Abdullah GÜL

CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN

Başbakan

KARAYOLU İLE ULUSLARARASI EŞYA TAŞIYAN ARAÇLARIN SEYİR,

KONAKLAMA, DENETLEME, GÜVENLİK VE GÜMRÜK

İŞLEMLERİNE AİT YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN

KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 5/3/1993 tarihli ve 93/4207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıyan Araçların Seyir, Konaklama, Denetleme, Güvenlik ve Gümrük İşlemlerine Ait Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/3/2011 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.