Yazdır Yazdır

ÖDEMELERİN BANKA VEYA ÖZEL FİNANS KURUMLARI ARACILIĞI İLE YAPILMASI

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 332)

27 Nisan 2004 tarihinde yayınlanan 332 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 10.000 TL’lik sınır 8.000 TL’ye indirilmiş ve uygulama 1 Mayıs 2004 tarihi itibari ile yürürlüğe girmiştir. Bu tutar günümüzde geçerliliğini halen korumaktadır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 324)

28 Ekim 2003 tarihinde yayınlanan 324 sıra nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde  konu ile ilgili; vadeli satışlar, cari hesap kullanılması ve serbest meslek erbabı şeklinde 3 ana başlıkta toplanmış ve detaylı olarak açıklanmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 323)

1 Ağustos 2003 tarihinde yayınlanan 323 sıra nolu  Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile işlem tutarı 10.000 TL’ye çıkarılmıştır.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(Sıra No: 320)

4 Temmuz 2003 tarihinde yayımlanarak 1 Ağustos 2003 tarihinden itibaren  yürürlüğe giren 320 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde “…Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenler, defter tutmak zorunda olan çiftçiler, serbest meslek erbabı ile vergiden muaf esnafın kendi aralarında yapacakları ticari işlemleri ile nihai tüketicilerden (Türkiye’de mukim olmayan yabancılar hariç) mal veya hizmet bedeli olarak yapacakları 5.000.-Türk Lirasını aşan tahsilat ve ödemelerinin 01/08/2003 tarihinden itibaren banka veya özel finans kurumları aracı kılınarak yapılması ve bu kurumlarca düzenlenen dekont veya hesap bildirim cetvelleri ile tevsiki zorunludur… ” denmiştir.

Yurtdışından getirilecek olan ihracat ödemelerinin banka kanalı ile yapılması zorunluluğu hakkında ÖZELGE

_____