ulusal meslek standartları için arşiv

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/28)

20.12.2017 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/9)

04.08.2016 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/1)

12.02.2016 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/19)

11.11.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/18)

11.11.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ VE ULUSAL YETERLİLİKLERİN HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

19.10.2015 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; ulusal meslek standartlarının ve ulusal yeterliliklerin hazırlanması, yürürlüğe konulması, güncellenmesi ve yürürlükten kaldırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/13)

20.08.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4, ek-5 ve ek-6 değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/12)

20.08.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan sekiz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/11)

24.07.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/10)

17.16.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan; ek-5, ek-6, ek-7, ek-8, ek-9 değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/9)

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 (Mükerrer) TEBLİĞ Meslekî Yeterlilik Kurumundan: ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/9) MADDE 1 – 5/11/2009 tarihli ve 27397 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2, ek-3, ek-4 ve ek-5 ekteki şekilde değiştirilmiştir. MADDE [...]

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/8)

26.05.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan; ek-11, ek-12, ek-13, ek-14, ek-15, ek-16, ek-17, ek-18 ve ek-19 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/7)

26.05.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/6)

09.04.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/4)

19.03.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-4, ek-5, ek-7, ek-8 ve ek-9 değiştirilmiştir.

Yorum yok