mesleki yeterlilik için arşiv

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/9)

04.08.2016 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/1)

12.02.2016 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/19)

11.11.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/18)

11.11.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan Ek-1 ve Ek-2 değiştirilmiştir.

Yorum yok

MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU SINAV ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE BELGELENDİRME YÖNETMELİĞİ

15.10.2015 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Yönetmelik, ulusal yeterlilikler dâhilinde Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından belgelendirme kuruluşlarının başvurularının incelenmesi, değerlendirilmesi; kuruluşların denetlenmesi, yetkilendirilmesi, izlenmesi ile sınav, ölçme, değerlendirme ve MYK Mesleki Yeterlilik Belgesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Yorum yok

MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU MESLEKÎ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU GETİRİLEN MESLEKLERE İLİŞKİN TEBLİĞ (SIRA NO:2015/1)

25.05.2015 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, çalışanlar için Meslekî Yeterlilik Kurumu Meslekî Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilen meslekleri belirlemek ve yayımını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/5)

19.03.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ek-2 ve ek-3 değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/4)

19.03.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğin ekinde yer alan ek-4, ek-5, ek-7, ek-8 ve ek-9 değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/3)

19.03.2015 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan beş meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/9)

14.12.2014 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan iki meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/8)

05.12.2014 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dört meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/7)

28.10.2014 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/6)

13.09.2014 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2014/4)’in, Ek-4 Gemi Boru Tesisatçısı (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardının, ‘D’ sütunundan sonra gelmek üzere ‘E’ sütunu eklenmiştir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/5)

13.09.2014 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan dokuz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/4)

14.08.2014 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan on sekiz meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok