denetim standartları için arşiv

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 21/12/2015 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04-[01/13] SAYILI KARARI

25.12.2015 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız denetçi kimliği, bağımsız denetçi belgesi, bağımsız denetim kuruluşu belgesi ve bağımsız denetçilik sınavı (her bir alan için) 2016 yılında uygulanacak ücretlerin, ücret tarifesi değiştirilmeden, bağımsız denetçi mühür ücretinin de ücret tarifesi değiştirilmeden uygulanmasına karar verilmiştir.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMUNUN 12/2/2015 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04–[01/2] SAYILI KARARI

20.02.2015 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların bazı maddelerinde yeralan hadler değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 29/12/2014 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04 – [01/41] SAYILI KARARI

30.12.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kurumumuz tarafından 26/8/2014 tarihli ve 29100 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 26 sayılı Kurul Kararı çerçevesinde, bağımsız denetime tabi olup TMS’leri uygulamayan şirketlerin yürürlükteki mevzuata ilave olarak uygulayacakları hususlar bu düzenlemenin amacını ve kapsamını oluşturmaktadır.

Yorum yok

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 20/11/2014 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04-[01/38] SAYILI KARARI

28.11.2014 Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bağımsız Denetim Yönetmelikte öngörülen şartların 31/12/2015 tarihine kadar aranmayacağına ilişkin hükmün, 31/12/2016 tarihine kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

Yorum yok

KUR DEĞİŞİMİNİN ETKİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:13)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:39)

13.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kur Değişiminin Etkilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 21) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 13)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GÜVENCE DENETİMİ STANDARDI 3400 (GDS 3400) İLERİYE YÖNELİK FİNANSAL BİLGİLERİN İNCELENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:41

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İleriye Yönelik Finansal Bilgilerin İncelenmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:146)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:38)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MÜŞTEREK ANLAŞMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 11) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:217)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:37)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Müşterek Anlaşmalara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 11) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 217)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:36)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’in ekinde yer alan Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Standardının bazı bendleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:28)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:35)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BORÇLANMA MALİYETLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 23) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:46)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:34)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Borçlanma Maliyetlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 23) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 46)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 17) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:21)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:33)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Kiralama İşlemlerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 17) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 21)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL TABLOLARIN SUNULUŞUNA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:66)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:32)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Finansal Tabloların Sunuluşuna İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 66)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TARIMSAL FAALİYETLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 41) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:22)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:31)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Tarımsal Faaliyetlere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 41) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 22)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

MADDİ DURAN VARLIKLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 16) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:15)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:30)

12.11.2014 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Maddi Duran Varlıklara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 16) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 15)’e geçici madde eklenmiş ve bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok