dahilde işleme rejimi için arşiv

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2017/3)

16.03.2017 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/9)

08.09.2016 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2006/12) ‘nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ DEĞERLENDİRME KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2010/9)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/7)

14.08.2016 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (İhracat: 2010/9)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/5)

20.05.2016 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2015/3)

20.06.2015 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ne maddeler eklenmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2014/9)

16.12.2014 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2014/8)

10.12.2014 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2014/5)

01.10.2014 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2014/6)

12.09.2014 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2007/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2014/6197) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

18.04.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Dahilde İşleme Rejimi Kararının 3 üncü maddesine tanım eklenmiş, bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2013/5371) 4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.11.2013 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/8/2013 tarihli ve 15215 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 16, 74, 131, 132, 141, 167, 169, 195, 202, 214, 215, 221, 225 ve 237 nci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 2/9/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT:2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2013/6)

09.10.2013 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2013/1)

07.01.2013 Ekonomi Bakanlığından: Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2012/2995) DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

04.05.2012 Bakanlar Kurulu Kararı: Dahilde İşleme Rejimi Kararının 9/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.“Dahilde İşleme Rejimi Değerlendirme Kurulu; Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünün bağlı bulunduğu müsteşar yardımcısının başkanlığında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığından genel müdür seviyesinde birer temsilci ve Ekonomi Bakanlığı İhracat, İthalat, Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye genel müdürleri ile Gelir İdaresi Başkanlığından bir başkan yardımcısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden bir başkan yardımcısı ve Türkiye İhracatçılar Meclisinden bir başkan vekilinden teşekkül eder.”

Yorum yok

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ (İHRACAT: 2006/12)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2011/19)

10.12.2011 Ekonomi Bakanlığından: 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (z) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >