Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuHİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:36’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:84)

18.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’nın ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler” Standardının bazı par...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuİŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:215’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:83)

18.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklı...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:487)

17.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Maliye Bakanlığına verilen yetkilere istinaden, yaygın olarak kullanılan belgeler arasında yer alan “sevk irsaliyesi”, “müstahsil makbuzu” ve “serbest meslek makbuzu” belgelerinin elektronik ortamda elektronik belge olar...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:486)

17.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:485)

17.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla Vergi Usul Kanununun 101, 102, 103 ve 157 nci maddelerinde yapılan düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşt...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuYABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 22) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:82)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan “Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu”nun (TFRS Yorum 22) yürürlüğe konulmasıdır. ...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumu, Maliye BakanlığıYATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:81)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’nin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardının bazı ...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuİŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:215)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:80)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklık...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuGELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:79)

GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:79)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir. ...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuNAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:78)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir. ...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuDİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:218)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:77)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşl...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuKONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:216)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:76)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar” Standardın...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuTÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:146)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:75)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türki...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuTÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 62 (ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805)

16.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 805)’in yürürlü...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuTÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 58 (FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 240)

16.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı (BDS 240)’ın yürürlüğe konulmasıdır. ...