Maliye BakanlığıVERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:49)

VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:49)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları ile 16 ncı maddesinde yer alan vergi tarifesi matrah dilim tutarlar...

Maliye BakanlığıMOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:49)

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:49)

29.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 1/1/2018 tarihinden itibaren uygulanacak motorlu taşıtlar vergisi tutarlarının tespit ve ilan edilmesidir. ...

Diğer MevzuatAVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TARİFE

28.12.2017 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (II) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:3)

27.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (IV) SAYILI LİSTE UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:1)

27.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Özel Tüketim Vergisi (IV) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin bazı bölümleri değiştirilmiştir. ...

Ekonomi BakanlığıİTHALAT İŞLEMLERİNDE ELEKTRONİK BAŞVURU SİSTEMİ TEBLİĞİ (İTHALAT:2017/3)

27.12.2017 Ekonomi Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen ithalat işlemlerinde, bu işlemlere başvuruda bulunacak firmaların başvurularının elektronik ortamda yapılmasına ve firmalar adına işlem yapacak kullanıcıların yetkilendiri...

Maliye BakanlığıGELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:301)

23.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğin amacı, 6824 sayılı Kanun ile vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi uygulamasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. ...

Maliye BakanlığıKURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:14)

23.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Bu Tebliğde, 28/11/2017 tarihli ve 7061 sayılı Bazı Vergi Kanunları ile Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açık...

Maliye BakanlığıTAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO:1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:A SIRA NO:9)

23.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in bazı bölümleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:489)

21.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir. ...

Maliye BakanlığıVERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:426)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:488)

21.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)’nin “4. Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanma Mecburiyetinin Başlama Tarihleri” başlıklı bölümünün ikinci paragrafının (c), (d) ve (e) bentleri değiştirilmiştir....

Maliye BakanlığıMUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:3)

21.12.2017 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır. ...

SGK(DUYURU) 2017 YILI KASIM AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİ İLE ERTELENEN 2017 YILI ŞUBAT AYINA İLİŞKİN SİGORTA PRİMLERİNİN ÖDENMESİNE İLİŞKİN DUYURU

20.12.2017 Sosyal Güvenlik Kurumu: Ayın 1’i ile 30’u arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların, 2017 yılı Kasım ayına ilişkin sigorta primleri ile ertelenen 2017 yılı Şubat ayına ilişkin sigorta primlerini 02.01.2018 tarihi sonuna kadar (31.12.2017 tarihinin Pazar...

Mesleki Yeterlilik KurumuULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/28)

20.12.2017 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin ekinde yer alan meslek standartlarının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır. ...

Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları KurumuSİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 4) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:30’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:85)

18.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’un ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri” Standardının bazı para...