Kanunlar(4081) ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

10.07.1941 Kanun: Bu kanuna göre korunacak çiftçi malları aşağıda yazılıdır: I – Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen bütün nebatlarla Orman Kanununun şumulüne girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar, II – Ziraatte kullanılan veya ziraatle alakalı olan her nevi menkul ve gayrimen...