Yazı Kategorisi için arşiv

MESKEN KİRA GELİRİ ELDE EDENLER İÇİN GELİR VERGİSİ HESAPLAMA TABLOSU

Gelirleri sadece MESKEN KİRA GELİRİ olanlar için gelir vergisi hesaplama tablosu

Yorum yok

ELEKTRONİK ORTAMDA GÖNDERİLECEK KDV İADE LİSTELERİ

20.02.2010 27.01.2010 tarih ve 53 Seri No.lu KDV Sirküleri uyarıca KDV iade taleplerinde elektronik ortamda alınacak indirilecek ve yüklenilen KDV listelerinin doldurulmasına ilişkin açıklamalar.

Yorum yok

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2010

5754 sayılı yasa ile değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4904 sayılı İşkur Kanunu, 4857 saylı İş Kanunu uygulamasına ilişkin “İŞCİ OZLUK DOSYASI” isimli bu çalışmayı hazırlayarak meslek mensuplarının hizmetine sunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan’a ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal Güvenlik Mevzuat Danışmanı SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz’a teşekkür ederiz.

Yorum yok

SOSYAL GÜVENLİK TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

05.01.2010 4857 sayılı iş kanunu:labour law number 4857 – aile hekimi:family physician – alt işveren:subemployer – asgari işçilik:minimum workmanship – asgari ücret:minimum wage

Yorum yok

BAZI İLLERDEKİ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİNİ TAHSİLE YETKİLİ VERGİ DAİRELERİ 26 ARALIK 2009 CUMARTESİ GÜNÜ SAAT 17:00’YE KADAR AÇIK BULUNDURULACAKTIR

24.12.2009 Basın Duyurusu: Ankara, İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa il merkezlerindeki motorlu taşıtlar vergisini tahsile yetkili vergi daireleri 26 Aralık 2009 Cumartesi günü saat 17.00′ye kadar açık bulundurulacaktır.

Yorum yok

MÜKELLEFLERİN VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ HATIRLATMAK AMACIYLA HAZIRLANAN “2010 YILI VERGİ TAKVİMİ” YAYINLANDI

18.12.2009 Gelir İdaresi Başkanlığı: Güncel değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan “2010 Yılı Vergi Takvimi”, beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla mükelleflerimizin kullanımlarına internet ortamında sunulmuştur.

Yorum yok

KDV İNDİRİM İŞLEMLERİYLE İLGİLİ TEBLİGATLAR HAKKINDA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU

18.11.2009 Başkanlığımıza yansıyan olaylardan, KDV indirim işlemleri denetimleri sırasında hakkında olumsuzluk tespit edilen mükelleflerden alışları ile ilgili olarak kendilerine tebligat yapılan mükelleflerimizin, vergi dairelerine yapacakları açıklamalarla ilgili tereddüte düştükleri anlaşılmaktadır. Mükelleflerimizin KDV indirimlerine dair vergi dairelerince yapılan tebligatlarla ilgili olarak yapabilecekleri işlem ve açıklamalar aşağıda gösterilmiştir.

Yorum yok

KOD YAZILARI HAKKINDA İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI DUYURUSU

16.11.2009 Bazı basın yayın organlarında, mükelleflerin kod listesi adı altında kara listelere alındığı belirtilerek, mükelleflere tebligatlar yapıldığı ve varlık barışından yararlanılması yönünde mükelleflere telkinde bulunulduğunu belirten gerçeği yansıtmayan haberlere yer verildiği görüldüğünden, aşağıdaki açıklamaların yapılmasında fayda görülmüştür:

Yorum yok

YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN VARLIK BARIŞI – A NEW BEGINNING FOR THE RECOVERY OF CERTAIN ASSETS TO THE NATIONAL ECONOMY

YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN VARLIK BARIŞI - A NEW BEGINNING FOR THE RECOVERY OF CERTAIN ASSETS TO THE NATIONAL ECONOMY

Yepyeni Bir Başlangıç İçin Varlık Barışı – A New Beginning For The Recovery Of Certain Assets To The National Economy

Yorum yok

TURKISH TAXATION SYSTEM

Turkish direct taxation system consists of two main taxes; income tax and corporate tax. An individual is subject to the income tax on his income and earnings, in contrast to a company which is subject to corporate tax on its income and earnings. The rules of taxation for individual income and earnings are provided in the Income Tax Law 1960 (ITL). Likewise, the rules concerning the taxation of corporations are contained in the Corporation Tax Law 1949 (CTL). Despite the fact that each is governed by a different legislation, many rules and provisions of the Income Tax Law also apply to corporations, especially, in terms of income elements and determination of net income.

Yorum yok

GAYRİMENKULLERİN ELDEN ÇIKARILMASINDA VERGİSEL SORUMLULUKLAR

Bu broşürde gayrimenkul alım-satımı sırasında karşılaşılabilecek sorunlarla ilgili özellik arz eden belli konulara değinilmiştir. Bu bağlamda; gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar, değer artış kazancının beyanı, gayrimenkul alım-satımında tapu harcı ve gayrimenkul alım satımında özellik arz eden diğer durumlara yer verilmektedir.

Yorum yok