SPK Kategorisi için arşiv

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (VII-128.7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.7b)

27.01.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.7)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

PORTFÖY YÖNETİM ŞİRKETLERİ VE BU ŞİRKETLERİN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-55.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-55.1c)

17.01.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1)’nin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, dördüncü fıkrasından sonra gelmek üzere beşinci fıkra eklenmiş ve mevcut beşinci fıkrası altıncı fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-48.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-48.1b)

17.01.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1)’nin 11/A maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, altıncı fıkrasının (f) bendi yürürlükten kaldırılmış, aynı maddeye mevcut yedinci fıkradan sonra gelmek üzere sekizinci ve dokuzuncu fıkralar eklenmiş ve müteakip fıkra buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yorum yok

EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KURULUŞ VE FAALİYETLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.12.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.3.b)

30.11.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3)’nin 18 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi değiştirilmiş ve aynı maddeye fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.b)

30.06.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 26 ncımaddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-61.1.a)

30.06.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nin 19 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.a)

23.06.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.2.a)

26 Şubat 2016 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29636 TEBLİĞ Sermaye Piyasası Kurulundan: YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-14.2.a) MADDE 1 – 30/12/2013 tarihli ve 28867 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)’in 2 nci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde [...]

Yorum yok

YATIRIM KURULUŞLARININ KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ III-39.1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-39.1.a)

14.01.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-37.1.a)

14.01.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN 28/12/2015 TARİHLİ VE 36/1712 SAYILI KARARI

30.12.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen; Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği değerleme hizmetlerine ilişkin ücretlerin tutarlarına ve sınırlarına ilişkin esaslar

Yorum yok

ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2)

06.12.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, aracı kurumların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları yükümlülükleri belirlemektir.

Yorum yok

YATIRIM HİZMET VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN BELGE VE KAYIT DÜZENİ HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-45.1.a)

11.11.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yatırım Hizmet ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Belge ve Kayıt Düzeni Hakkında Tebliğ (III-45.1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TEMİNATLI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-59.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-59.1b)

20.10.2015 Sermaye Piyasası Kurulundan: Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III-59.1)’nin 11 inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok