SPK Kategorisi için arşiv

SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA TABİ OLAN ANONİM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

SERMAYE PİYASASI KANUNU'NA TABİ OLAN ANONİM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/03/2008 tarihli ve 28821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri IV No:41 Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ’in 4 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

VARLIK TEMİNATLI MENKUL KIYMETLERE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:III, NO:46)

20.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 12/9/2009 tarihli ve 27347 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:III, No:38 sayılı “Varlık Teminatlı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Tebliği”nin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ARACI KURUM HESAP PLANI VE PLANIN KULLANIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:XI, NO:32)

13.07.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 31/1/1992 tarih ve 21128 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No: 7 sayılı Aracı Kurum Hesap Planı ve Planın Kullanım Esasları Hakkında Tebliğin ekinde yer alan Aracı Kurum Hesap Planına ilgili oldukları hesap gruplarında yer almak üzere, aşağıdaki hesap numaraları eklenmiştir;

Yorum yok

PAYLARIN KURUL KAYDINA ALINMASINA VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:I, No:43)

10.06.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 3/4/2010 tarihli ve 27541 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: I, No: 40 sayılı “Payların Kurul Kaydına Alınmasına ve Satışına İlişkin Esaslar Tebliği”nin 8 inci maddesinin başlığı ile birlikte birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere altıncı ve yedinci fıkralar eklenmiştir.

Yorum yok

ARACILIK FAALİYETLERİ VE ARACI KURULUŞLARA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

06.05.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:V, No: 46 sayılı Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİLGİ BELGE VE AÇIKLAMALARIN ELEKTRONİK ORTAMDA İMZALANARAK KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:75)

01.04.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 30/5/2009 tarihli ve 27243 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No:61 sayılı Bilgi, Belge ve Açıklamaların Elektronik Ortamda İmzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna Gönderilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VII, NO:40)

01.04.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “KAP: Kamuyu Aydınlatma Platformu’nu”

Yorum yok

DÜZELTME (Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile İlgili)

30.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulu: 26/3/2011 tarihli ve 27886 sayılı Resmî Gazete’de aslına uygun olarak yayımlanan, “Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in başlığında 26 olarak yer alan Tebliğ numarası; Sermaye Piyasası Kurulunun 29/3/2011 tarihli ve 3354 sayılı yazısı üzerine 27 olarak düzeltilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:X, No:26)

26.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin Üçüncü Kısmının 6 ncı maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

İHRAÇÇILARIN MUAFİYET ŞARTLARINA VE KURUL KAYDINDAN ÇIKARILMALARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (Seri:IV, No:50)

16.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 8/3/2008 tarihli ve 26810 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No:39 sayılı İhraççıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI KANUNU’NA TABİ OLAN ANONİM ORTAKLIKLARIN UYACAKLARI ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:IV, NO:51)

16.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 19/3/2008 tarihli ve 26821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:IV, No:41 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinden sonra gelmek üzere (f) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:XI, NO:31)

09.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: XI, No: 29 Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliğine 23 üncü maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki 23/A maddesi eklenmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ :X, NO:26)

0.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: X No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki ifade eklenmiştir.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARININ KURUL KAYDINA ALINMASI VE SATIŞINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:II, NO:27)

08.03.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 21/1/2009 tarihli ve 27117 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:II, No:22 sayılı Borçlanma Araçlarının Kurul Kaydına Alınması ve Satışına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 18 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA FAALİYETTE BULUNANLAR İÇİN LİSANSLAMA VE SİCİL TUTMAYA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ:VIII, NO:74)

29.01.2011 Sermaye Piyasası Kurulundan: 11/8/2001 tarihli ve 24490 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri:VIII, No: 34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki ibare eklenmiştir.

Yorum yok