SPK Kategorisi için arşiv

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.ç)

13.02.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

ÖZEL DURUMLAR TEBLİĞİ (II-15.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-15.1.b)

13.02.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Özel Durumlar Tebliği (II-15.1)’nin 2 nci maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.c)

26.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİLGİ SİSTEMLERİ YÖNETİMİ TEBLİĞİ (VII-128.9)

05.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin yönetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BİLGİ SİSTEMLERİ BAĞIMSIZ DENETİM TEBLİĞİ (III-62.2)

05.01.2018 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı, 2 nci maddede sayılan Kurum, Kuruluş ve Ortaklıkların bilgi sistemlerinin bağımsız denetimi ile bu faaliyette bulunacak bağımsız denetim kuruluşlarının yetkilendirilmesine ve denetim sonuçlarının raporlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (II-13.1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ II-13.1.b

29.11.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin (II-13.1) bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.2)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.2c)

29.11.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Gayrimenkul Sertifikaları Tebliği (VII-128.2) nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-37.1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

20.10.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (III-37.1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına bentler eklenmiştir.

Yorum yok

KIYMETLİ MADENLER BORSALARININ KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA GENEL YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.10.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kıymetli Madenler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Genel Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (II-13.1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-13.1.a)

30.06.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kaydileştirilen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Kayıtların Tutulmasının Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (II-13.1)’in 32 nci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (VII-128.7)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.7c)

08.03.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borçlanma Araçları Tebliği (VII-128.7)’nin adı değiştirilmiştir.

Yorum yok

PİYASA BOZUCU EYLEMLER TEBLİĞİ (VI-104.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VI-104.1.a)

18.02.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği (VI-104.1)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BORÇLANMA ARAÇLARI TEBLİĞİ (II-31.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-31.1a)

18.02.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Borçlanma Araçları Tebliği (II-31.1)’nin adı değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.6a)

10.02.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği (VII-128.6)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-37.1.b)

10.02.2017 Sermaye Piyasası Kurulundan: Yatırım Hizmetleri ve Faaliyetleri ile Yan Hizmetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ III-37.1’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok