Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kategorisi için arşiv

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/2)

22.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2011/1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/3)

17.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in ikinci bölümünün başlığı değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018/1)

16.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

02.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: “Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasındaki “Bilişim Şirketi” ve “Yönetim Danışmanlığı Şirketi” tanımları değiştirilmiştir.

Yorum yok

2015/9 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

02.02.2018 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: “Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar”ın 27’inci maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/4)

31.10.2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 9 uncu maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/2)

01.06.2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: ürk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 3 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/1)

13.04.2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/5)

02.12.2016 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/3)

02.12.2016 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

19.08.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/1)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/1)

04.06.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 26/5/2015 TARİHLİ VE 2015/9 SAYILI KARARI

02.06.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu karar, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin DFİF den karşılanmasını amaçlar.

Yorum yok

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA PARA-KREDI VE KOORDİNASYON KURULUNUN 26/5/2015 TARİHLİ VE 2015/8 SAYILI KARARI

02.06.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin DFİF ten karşılanmasını amaçlar.

Yorum yok

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 10/2/2015 TARİHLİ VE 2015/1 SAYILI KARARI

14.02.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 18582 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 30/12/2014 tarihli ve 4 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok