Para Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kategorisi için arşiv

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/4)

31.10.2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in 9 uncu maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

TÜRK ÜRÜNLERİNİN YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI, TÜRK MALI İMAJININ YERLEŞTİRİLMESİ VE TURQUALITY®’NİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006/4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/2)

01.06.2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: ürk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/4)’in 3 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2017/1)

13.04.2017 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURT DIŞINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR KATILIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2009/5)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/5)

02.12.2016 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2016/3)

02.12.2016 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

2015/8 SAYILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

19.08.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: “2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Karar”ın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/1)

TASARIM DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/2)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2015/1)

04.06.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET SEKTÖRLERİ MARKALAŞMA DESTEKLERİ HAKKINDA PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 26/5/2015 TARİHLİ VE 2015/9 SAYILI KARARI

02.06.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu karar, döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ve Türkiye’de yerleşik şirket, kurum ve kuruluşların markalaşmak amacıyla gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin DFİF den karşılanmasını amaçlar.

Yorum yok

DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET TİCARETİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA PARA-KREDI VE KOORDİNASYON KURULUNUN 26/5/2015 TARİHLİ VE 2015/8 SAYILI KARARI

02.06.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu karar, Türkiye’nin döviz kazandırıcı hizmet sektörlerinin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi, hizmet gelirlerinin artırılması, dış pazarlara açılması ve markalaşması amacıyla, Türkiye’de yerleşik şirket ve kuruluşların gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin giderlerin DFİF ten karşılanmasını amaçlar.

Yorum yok

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 10/2/2015 TARİHLİ VE 2015/1 SAYILI KARARI

14.02.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 18582 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 30/12/2014 tarihli ve 4 No’lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok

PAZAR ARAŞTIRMASI VE PAZARA GİRİŞ DESTEĞİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2011/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/6)

17.01.2015 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2011/1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ULUSLARARASI REKABETÇİLİĞİN GELİŞTİRİLMESİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/8)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/5)

19.12.2014 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/8)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YURT DIŞI BİRİM, MARKA VE TANITIM FAALİYETLERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2010/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2014/3)

12.12.2014 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)’in bazım maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİNE SAĞLANACAK DEVLET YARDIMLARI İLE İLGİLİ PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 21/11/2014 TARİHLİ VE 2014/10 SAYILI KARARI

28.11.2014 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Ekonomi Bakanlığının 21/10/2014 tarihli ve 69092 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 8/9/2014 tarihli toplantı tutanağı dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli “Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

Yorum yok

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ İLE İLGİLİ PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULUNUN 26/8/2014 TARİHLİ VE 2014/8 SAYILI KARARI

04.08.2014 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu kararın amacı Türkiye de ticari ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler tarafından çevre, kalite ve insan sağlığına yönelik teknik mevzuata uyum sağlanabilmesini teminen akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak kalite, çevre belgeleri ile insan can, mal emnyeti ve güvenliğini gösterir işaretler ile tarım ürünlerine ilişkin laboratuvar analizleri ve belgelendirme işlemleriyle ilgili harcamaların belirli bir bölümünün destekleme ve fiyat istikrar fonu ndan karşılanmasıdır.

Yorum yok