Milletlerarası Andlaşma Kategorisi için arşiv

(2015/7213) 4/12/2014 TARİHLİ VE 6580 SAYILI KANUNLA ONAYLANMASI UYGUN BULUNAN 176 SAYILI MADEN İŞYERLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

09.02.2015 Milletlerarası Sözleşme: “176 Sayılı Maden İşyerlerinde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 19/1/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2015/7164) 167 SAYILI İNŞAAT İŞLERİNDE GÜVENLİK VE SAĞLIK SÖZLEŞMESİNİN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

06.02.2015 Milletlerarası Sözleşme: Bu sözleşme, inşaat alanındaki herhangi bir işlem, faaliyet veya nakliye dahil, alanın hazırlanmasından projenin tamamlanmasına kadar olan tüm inşaat işlerine, yani bina yapımına, inşaat mühendisliğine, montaj ve sökme işlerine uygulanır.

Yorum yok

(2013/5613) “KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI GEÇİŞ DÖNEMİ DESTEĞİ VE KURUMSAL YAPILANMA BİLEŞENİ-KISIM 3 ÇERÇEVESİNDE 2010 TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMINA YÖNELİK TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE AVRUPA TOPLULUKLARI KOMİSYONU ARASINDA FİNANSMAN ANLAŞMASINA EK NO 1” İLE NOTALARIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

04.12.2013 Milletlerarası Andlaşma: Ekli “Katılım Öncesi Yardım Aracı Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 3 Çerçevesinde 2010 Türkiye Ulusal Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Finansman Anlaşmasına Ek No 1” ile Notaların onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 25/10/2013 tarihli ve 984905 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 18/11/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2013/5356) 187 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİ GELİŞTİRME ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ’NE KATILMAMIZ HAKKINDA KARAR

08.10.2013 Milletlerarası Sözleşme: 6485 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “187 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliğini Geliştirme Çerçeve Sözleşmesi”ne katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 2/8/2013 tarihli ve 643488 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/8/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2012/2695) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINI ÖNLEME ANLAŞMASI İLE EKİ PROTOKOLÜN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

24.01.2012 Milletlerarası Andlaşma: 19 Eylül 2011 tarihinde Berlin’de imzalanan ve 23/12/2011 tarihli ve 6263 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi ve Vergi Kaçakçılığını Önleme Anlaşması” ile eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 15/1/2012 tarihli ve HUM/6720296 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/1/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2010/610) TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE RUSYA FEDERASYONU HÜKÜMETİ ARASINDA İMZALANAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VATANDAŞLARININ VE RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARININ KARŞILIKLI SEYAHATLERİNE İLİŞKİN USULLERE DAİR ANLAŞMA’NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

27.07.2010 Milletlerarası Andlaşma: 12 Mayıs 2010 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarının ve Rusya Federasyonu Vatandaşlarının Karşılıklı Seyahatlerine İlişkin Usullere Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 21/5/2010 tarihli ve HUMŞ/280287 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/6/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUVEYT DEVLETİ HÜKÜMETİ ARASINDA İŞGÜCÜ DEĞİŞİMİ HAKKINDA ANLAŞMA

08.04.2010 Milletlerarası Andlaşma: “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında İşgücü Değişimi Hakkında Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 10/2/2010 tarihli ve HUMŞ/78147 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI

07.04.2010 Miletlerarası Andlaşma: “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 1/3/2010 tarihli ve HUMŞ/717215 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

D-8 ÜYESİ ÜLKELERİN İŞADAMLARI İÇİN VİZE İŞLEMLERİNİN SADELEŞTİRİLMESİ ANLAŞMASINA İLİŞKİN DÜZELTME BELGESİ

12.03.2010 Milletlerarası Andlaşma: Ekli “D-8 Üyesi Ülkelerin İşadamları İçin Vize İşlemlerinin Sadeleştirilmesi Anlaşmasına İlişkin Düzeltme Belgesi”nin onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 5/1/2010 tarihli ve HUMŞ/1727 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5682 sayılı Pasaport Kanununun 10 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/3/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TİCARET VE KALKINMA KONFERANSI ULUSLARARASI ZEYTİNYAĞI VE SOFRALIK ZEYTİN ANLAŞMASI,2005

20.02.2010 Milletlerarası Andlaşma: 1/12/2009 tarihli ve 5929 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli “2005 Uluslararası Zeytinyağı ve Sofralık Zeytin Anlaşması”na katılmamız; Dışişleri Bakanlığının 5/2/2010 tarihli ve HUMŞ/658590 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11/2/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE SİNGAPUR CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA YATIRIMLARIN KARŞILIKLI TEŞVİKİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN ANLAŞMA

19.02.2010 Milletlerarası Andlaşma: 19 Şubat 2008 tarihinde Singapur’da imzalanan ve 19/11/2009 tarihli ve 5926 sayılı Kanun ile onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Singapur Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 10/12/2009 tarihli ve HUMŞ/1620 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 4/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLERDE ÇİFTE VERGİLENDİRMEYİ ÖNLEME VE VERGİ KAÇAKÇILIĞINA ENGEL OLMA ANLAŞMASI

10.02.2010 Milletlerarası Andlaşma: 21 Kasım 2007 tarihinde Tiflis’te imzalanan ve 2/12/2009 tarihli ve 5932 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile Gürcistan Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması”nın ve eki “Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 31/12/2009 tarihli ve HUMŞ-1730 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 21/1/2010 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE BOSNA HERSEK, FİNANSAL İSTİHBARAT DAİRESİ (FİD) ARASINDA KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASININ YÜRÜRLÜĞE KONULMASI HAKKINDA KARAR

05.01.2010 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA: Ekli “Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Bosna Hersek, Finansal İstahbarat Dairesi (FID) Arasında Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/12/2009 tarihli ve 15429 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA EKONOMİK VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

30.12.2009 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA: Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti aralarında ekonomik ve mali işbirliğinin 2010, 2011 ve 2012 yıllarında aşağıdaki koşullarda sürdürülmesi hususunda anlaşmışlardır.

Yorum yok

İSLAM KONFERANSI TEŞKİLATI ÜYESİ DEVLETLER ARASINDA TERCİHLİ TİCARET SİSTEMİ (TPS-OIC) MENŞE KURALLARI’NIN ONAYLANMASI HAKKINDA KARAR

13.11.2009 Milletlerarası Andlaşma: Bu belge “TPS-OIC Menşe Kuralları” olarak adlandırılır. TPS-OIC Menşe Kuralları, İslam Konferansı Teşkilatı Üyesi Devletler Arasında Tercihli Ticaret Sistemi Çerçeve Anlaşması (Bundan sonra Çerçeve Anlaşma olarak anılacaktır.) ve Tercihli Tarife Düzenlemesi Protokolü (Bundan sonra PRETAS olarak anılacaktır.) kapsamındaki tercihli tavizlerden yararlanmaya ehil ürünlerin menşeini tespit etmek amacıyla uygulanır.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >