Makale Kategorisi için arşiv

İFLASIN ERTELENMESİNDE BORCA BATIKLIK VE İYİLEŞTİRME PROJESİ

En kısa tabirle şirket aktiflerinin, şirket borçlarını karşılamaması olarak tanımlanabilir. Yani bunu bilanço üzerinde anlatmak gerekirse şirket özvarlığının menfi yani eksi(-) ye düşmesi gerekmektedir.

Yorum yok

USUL YOLUYLA VERGİ GELİRLERİNİ ARTIRMAK NEREYE KADAR

USUL YOLUYLA VERGİ GELİRLERİNİ ARTIRMAK NEREYE KADAR

Maliye Bakanlığı Beyannamelerde değişiklik yaparak bilgi alma yetkisini ANGARYA yaratma şeklinde tekrar kullandı. Artık kdv beyannamelerinde kayda alınmış belgelerin adedi de girilecek. Sadece adet girilmekle kalmayıp bir de türlerine göre de ayrılacak…

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET PRİM DESTEĞİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

Beklenen “asgari ücret prim desteği” 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı resmi gazetede yayınlanan torba yasa ile 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Yorum yok

YIL İÇERİSİNDE İŞYERİ DEĞİŞİKLİĞİ YAPAN ÇALIŞANLAR DİKKAT-BEYANNAME VERMENİZ GEREKEBİLİR

Yıl içerisinde aynı tarihlerde birden fazla iş yerinde çalıştıysanız ya da iş yeri değişikliği nedeni ile farklı tarihlerde birden fazla iş yerinde çalıştıysanız vergi idaresi ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Yorum yok

TAHSİL EDEMEDİĞİNİZ ALACAĞIN VERGİSİNİ ÖDEMEYİN…

Makale: Piyasadaki ödeme güçlüğü nedeni ile firmaların alacaklarını tahsil edememeleri, çeklerin karşılıksız çıkması ya da senetlerin protesto edilmesi durumu sık karşımıza çıkıyor.

Yorum yok

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NASIL HESAPLANIR ?

25.01.2016 Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

Yorum yok

TAHSİLAT VE ÖDEMELERDE TEVSİKİ ZORUNLU HAD 7.000.-TL YE DÜŞÜRÜLDÜ

24.12.2015 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan 459 sayılı VUK genel tebliği ile bu had 1.1.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 7.000.-TL ye düşürülmüştür.

Yorum yok

SABİT KIYMETLERİNİZİN SATIŞINDAN DOĞAN KAR’I ERTELEYEBİLİRSİNİZ…

İşletmelerin faaliyetlerinde kullanmak üzere satın aldıkları sabit kıymetler, zamanla değer kazanabilir ya da yıllar itibari ile amortisman ayırmak sureti ile giderleştirilmeleri halinde aktif değerleri düşebilir.

Yorum yok

DAHA AZ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ -İsmail ŞENGÜN

DAHA AZ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ ÖDEYEBİLİRSİNİZ -İsmail ŞENGÜN

12.01.2016 Makale: 2016 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi 25/12/2015 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı. 2016 yılına ait MTV değerleri geçen yıla ait MTV değerlerinin 5,58 olarak açıklanan yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlendi.

Yorum yok

E-TEBLİGAT’TA KAFALAR KARIŞIK -İsmail ŞENGÜN

Geçen “Elektronik Tebligat Zorunluluğu Başlıyor” başlıklı yazımda Maliye Bakanlığının elektronik bir adres vasıtası ile yapacağı tebligatlar konusuna değinmiştim. Yazımdan sonra “Biz zaten kep almıştık, sadece tüzel kişilere zorunlu değil mi” gibi okuyuculardan gelen bir çok soru ile karşılaştım. Anlaşılan o ki piyasada elektronik tebligat konusunda kafalar karışık…

Yorum yok

ELEKTRONİK TEBLİGAT ZORUNLULUĞU BAŞLIYOR

Elektronik tebligat sistemine dahil olması zorunlu olanlarca bu yükümlülüklere uyulmaması halinde VUK 355 e göre Özel Usulsüzlük cezası kesilecektir.

Yorum yok

İŞLERİNİZ KÖTÜYE GİDİYORSA BUNLARA DİKKAT EDİN

İŞLERİNİZ KÖTÜYE GİDİYORSA BUNLARA DİKKAT EDİN

01.09.2015 Makale: Genel olarak iflasa sürüklenen şirketlerde sık karşılaşılan durumlar nedeniyle hapis cezası ile yargılanmamak için dikkatli olmakta yarar vardır. İşleri kötüye giden işletmelerin, hukukçu ve mali müşavirlere bu zamanlarda daha fazla ihtiyaçları olacaktır.

Yorum yok

FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ -Kenan ACUR

FESHİN SON ÇARE OLMASI İLKESİ -Kenan ACUR

11.11.2014 Makale: İşçi işveren ilişkilerinde en önemli konulardan birisi iş akdini sonlandırmadaki usul ve esaslardır. Nitekim geçersiz yapılan bir fesih sonrası işveren ciddi tazminat yükleri ile karşı karşıya kalabilmektedir.

Yorum yok