Kamu İhale Kurumu Kategorisi için arşiv

ELEKTRONİK İHALE UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.06.2015 Kamu İhale Kurumundan: Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

DANIŞMANLIK HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.06.2015 Kamu İhale Kurumundan: Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

12.06.2015 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

12.06.2015 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO:2015/1)

29.01.2015 Kamu İhale Kurumundan: 1/2/2015 tarihinden geçerli olmak üzere uygulanacak eşik değerler ve parasal limitler 2014 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı (% 6,36) esas alınarak güncellenmiş olup, Kanunun ilgili maddeleri bazında belirtilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

25.10.2014 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

25.10.2014 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8’de yer alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinde değişiklikler yapılmıştır.

Yorum yok

ÇERÇEVE ANLAŞMA İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.08.2014 Kamu İhale Kurumundan: Çerçeve Anlaşma İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-1’de yer alan KİK001.1/Ç Münferit Sözleşme İçin İhale Onay Belgesinin (5) numaralı dipnotunda yer alan açıklama değiştirilmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.08.2014 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “iş bitirme belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teknolojik ürün deneyim belgesi” ibaresi eklenmiş ve (i) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

HİZMET ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

16.08.2014 Kamu İhale Kurumundan: Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “iş deneyim belgeleri” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve teknolojik ürün deneyim belgesi” ibaresi eklenmiş ve (h) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin on üçüncü fıkrasında yer alan “idari mercilere” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da yargı mercilerine” ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan “muhatap” ibaresi “ihaleyi yapan” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: Kamu İhale Genel Tebliğinin bazı maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

YAPIM İŞLERİ İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ğ) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

MAL ALIMI İHALELERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına (ı) bendinden sonra gelmek üzere bent eklenmiştir.

Yorum yok

İHALELERE YÖNELİK BAŞVURULAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

07.06.2014 Kamu İhale Kurumundan: İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesine fıkra eklenmiştir.

Yorum yok