Kamu Gözetimi ve Denetim Standartları Kurumu Kategorisi için arşiv

SİGORTA SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 4) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:30’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:85)

18.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Sigorta Sözleşmelerine İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Hakkında Tebliğ Sıra No: 30’un ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 4) Sigorta Sözleşmeleri” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

HİSSE BAZLI ÖDEMELERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 2) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:36’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:84)

18.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Hisse Bazlı Ödemelere İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hakkında Tebliğ Sıra No: 36’nın ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 2) Hisse Bazlı Ödemeler” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:215’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:83)

18.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ Sıra No: 215’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı 28 (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

YABANCI PARA İŞLEMLERİ VE AVANS BEDELİNE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 22) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:82)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; ekte yer alan “Yabancı Para İşlemleri ve Avans Bedeline İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı Yorumu”nun (TFRS Yorum 22) yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLERE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 40) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:27)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:81)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Yatırım Amaçlı Gayrimenkullere İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 27)’nin ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 40) Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

İŞTİRAKLERDEKİ VE İŞ ORTAKLIKLARINDAKİ YATIRIMLARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 28) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:215)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:80)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlara İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 215)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 28) İştiraklerdeki ve İş Ortaklıklarındaki Yatırımlar” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:79)

GELİR VERGİLERİNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 12) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:31)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:79)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Gelir Vergilerine İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 31)’in ekinde yer alan “Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 12) Gelir Vergileri” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

NAKİT AKIŞ TABLOLARINA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 7) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:4)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:78)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Nakit Akış Tablolarına İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 7) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 4)’in 3 üncü maddesi başlığı ile birlikte değiştirilmiştir.

Yorum yok

DİĞER İŞLETMELERDEKİ PAYLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALARLA İLGİLİ TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 12) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:218)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:77)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalarla İlgili Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 12) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 218)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 12 (TFRS 12) Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 10) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:216)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:76)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Konsolide Finansal Tablolar” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARININ İLK UYGULAMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 1) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO:146)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO:75)

17.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulamasına İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 1) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 146)’in ekinde yer alan “Türkiye Finansal Raporlama Standardı 1 (TFRS 1) Türkiye Finansal Raporlama Standartlarının İlk Uygulaması” Standardının bazı paragrafları değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 62 (ÖZEL HUSUSLAR – TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 805)

16.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Özel Hususlar – Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardı (BDS 805)’in yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 58 (FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 240)

16.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardı (BDS 240)’ın yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:70 (YAZILI BEYANLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 580)

13.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Yazılı Beyanlar Standardı (BDS 580)’in yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 69 (BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR HAKKINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 560)

13.12.2017 Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; Ek’te yer alan Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar Standardı (BDS 560)’ın yürürlüğe konulmasıdır.

Yorum yok