Hazine Müsteşarlığı Kategorisi için arşiv

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018-32/45)

30.01.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda tanımlanan yetkili müesseselerin kuruluş, faaliyet, şube açma, yükümlülük ve denetimlerine dair usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

25.01.2018 Bakanlar Kurulu Kararı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2008-32/34)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2018-32/46)

25.01.2018 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

6306 SAYILI KANUN KAPSAMINDA HAK SAHİPLERİNCE BANKALARDAN KULLANILACAK KREDİLERE SAĞLANACAK FAİZ DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30.12.2017 Bakanlar Kurulu Kararı: 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararın 4 üncü maddesinin onbirinci fıkrasında yer alan “31/12/2017” ibaresi “31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

03.07.2017 Bakanlar Kurulu Kararı: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 2 nci maddesinin mülga (p) bendi yeniden düzenlenmiştir.

Yorum yok

(2017/9969) KREDİ GARANTİ KURUMLARINA SAĞLANAN HAZİNE DESTEĞİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

10.03.2017 Bakanlar Kurulu Kararı: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanan Hazine Desteğine İlişkin Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

ÇALIŞANLARIN İŞVERENLERİ ARACILIĞIYLA OTOMATİK OLARAK EMEKLİLİK PLANINA DAHİL EDİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

02.01.2017 Yönetmelik: Bu Yönetmeliğin amacı; çalışanların işverenleri aracılığıyla otomatik olarak emeklilik planına dahil edilmesi uygulaması kapsamında, emeklilik planına dahil edilecek işyerleri ile çalışanları, çalışanların ücretinden kesilecek çalışan katkı payı oranını ve bu kapsamdaki uygulama usul ve esaslarını belirlemektir.

Yorum yok

ÇEKLERDE KAREKOD UYGULAMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

31.12.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Tebliğin amacı, çekte yer alacak MERSİS numarası ile karekodun tanım ve içerikleri ile Karekod Okutma ve Bilgi Paylaşımı Sisteminin kurulmasına ve bu Sistemde tutulan bilgilerin üçüncü kişilerin erişimine sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.12.2016 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.12.2016 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK SİGORTASI GENEL ŞARTLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL ŞARTLAR

02.08.2016 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartlarının bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

09.06.2016 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilen Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

FİNANSAL TABLOLARIN SUNUMU HAKKINDA TEBLİĞ TEBLİĞ NO:(2008/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

29.05.2016 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ Tebliğ No:(2008/1)’in 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2006-32/32)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

12.02.2016 Başbakan Yardımcılığı (Hazine Müsteşarlığı)’ndan: Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2006-32/32)’in 3 üncü maddesi değiştirilmiştir.

Yorum yok

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNDE DEVLET KATKISI HAKKINDA YÖNETMELİK

05.02.2016 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların kapsamına, iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok