Basından Kategorisi için arşiv

ÖRTÜLÜ SERMAYENİN FAİZİNİN KDV’Sİ-BUMİN DOĞRUSÖZ

18.01.2010 Yapılan diğer bir düzenleme ile örtülü sermaye uygulamasında kapsama giren borcun tümünün değil, sadece öz sermayenin üç katını aşan kısmının örtülü sermaye sayılması ve bu kısma ilişkin borçlanma maliyetlerinin (kur farkı, vade farkı, faiz vb) gider olarak kabul edilmemesi ve dolayısıyla geçici vergi dönemleri de dahil olmak üzere vergi matrahından indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Yorum yok

ÖZELGE SİSTEMİ DEĞİŞTİ!- İSMAİL KÖKBULUT

18.01.2010 Özelge, Vergi Usul Kanunu’nun 413′üncü maddesinde düzenleniyor. Madde hükmü aynen şöyle: “Mükellefler, Maliye Bakanlığı’ndan veya Maliye Bakanlığı’nın bu hususta yetkili kıldığı makamlardan vergi durumları ve vergi uygulanması bakımından müphem ve tereddüdü mucip gördükleri hususlar hakkında izahat isteyebilirler.”

Yorum yok

HANİ 60 TL ZAM ALACAKTIK?- SADETTİN ORHAN

18.01.2010 Hani 60 TL zam alacaktık? – Eşimin aylığı bana kalır mı? – Askerlik borçlanmasının etkisi nedir? – Emekliye kıdem tazminatı var mı?

Yorum yok

KDV GELİRLERİ ARALIKTA YÜZDE 4 BİN 333 ARTTI-ŞÜKRÜ KIZILOT

18.01.2010 2009 yılı aralık ayında ‘Dahilde Alınan’ KDV gelirleri, aynı yılın kasım ayı KDV gelirlerine göre yüzde 4 bin 333 oranında arttı. 2008 yılının aralık ayı KDV gelirlerine göre de yüzde 173 arttı.

Yorum yok

AYLA TEYZE’NİN BEYAN ETMEYİ UNUTTUĞU MİRAS-ŞÜKRÜ KIZILOT

16.01.2010 AYLA Teyze, annemlerin komşusu. Birkaç gündür anneme “Oğlun gelirse bana haber ver. Önemli bir konum var, onu soracağım” diyormuş. Dün anneme gittiğimde; “Oğlum, zamanın varsa bizim komşu Ayla Hanım, 5 dakika gelip bir şey sormak istiyor” dedi.

Yorum yok

2010 YILI BÜTÇE YASASI VE GERÇEKLER -VEYSİ SEVİĞ

16.01.2010 Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 15′inci maddesinde yer alan tanımlamadan anlaşılacağı üzere, “Merkezi yönetim bütçe kanunu, merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin gelir ve gider tahminlerini gösteren, bunların uygulanmasına ve yürütülmesine yetki ve izin veren kanundur”.

Yorum yok

ÖZÜRLÜ ÇOCUĞU OLAN ANNENİN EMEKLİLİĞİ-RESUL KURT

16.01.2010 İşte sosyal güvenlik reformu ile özürlü çocuğu olup çalışan annelere, bazı erken emeklilik avantajları getirildi. Emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanması talebinde bulunan kadın sigortalılardan başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul çocuğu bulunanların, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra geçen prim ödeme gün sayılarının dörtte biri, prim ödeme gün sayıları toplamına eklenir ve eklenen bu süreler emeklilik yaş hadlerinden de indirilecek.

Yorum yok

VERASET VE İNTİKALLERDE UYGULANACAK VERGİ ORANLARI-VEYSİ SEVİĞ

15.01.2010 Veraset ve İntikal Vergisi Yasası’nın birinci maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye’de bulunan malların veraset tarikiyle (yoluyla) veya herhangi bir suretle olursa olsun ivazsız (karşılıksız) bir tarza bir şahıstan diğer bir şahsa intikali (devri) Veraset ve İntikal Vergisi’ne tabidir.

Yorum yok

TEMEL HAKLAR VE VERGİ İLİŞKİSİ-BUMİN DOĞRUSÖZ

14.01.2010 “Temel Hak Ve Özgürlüklerin Vergilendirme Yetkisinin Kullanımına Etkisi” başlıklı tebliğ, bizim de öteden beri savunduğumuz gibi, anayasanın pek çok hükmünün dolaylı da olsa vergi konusu ile ilgili olduğunu açıkça gösterdi. Şimdi Töralp’in bu tebliğinden kısa kısa da olsa bazı alıntıları aktarmak istiyorum:

Yorum yok

EMEKLİ AYLIĞI NEDEN KESİLİR?-SADETTİN ORHAN

14.01.2010 Soru: Sadettin Bey, babam 13 aydan beri SSK’dan emekli maaşı almaktadır. Kasım maaşını almak için gittiğinde emekli maaşının kesildiği tespit edilmiştir. Bu konuyla ilgili başvurduğumuzda açıklama olarak bize askerlik borçlanmasını 1990 yılında SSK’ya ödediği ancak askerlik borçlanmasını ödediği dönemde Bağ-Kur’a kamyonetinden dolayı kaydı olduğunu bu nedenle emekliliğinin iptal edildiği söylendi.

Yorum yok

MENDİLİMDE GÜL OYA-RESUL KURT

14.01.2010 Önceki gün 5 yaşındaki küçük Bedrettin’in çilesini izleyip/okuyup gözleri dolmayanınız var mı? Günlerdir uyku tutmadı gözlerimi, ellerimin yazası yok. Dokunsalar ağlayacak gibiyim. Bu ne çiledir, bu ne insafsızlıktır, bu ne vurdumduymazlıktır.

Yorum yok

YATIRIM İNDİRİMİNDE SON DURUM NE- ŞÜKRÜ KIZILOT

14.01.2010 Yatırım indiriminde son durum ne HÜRRİYET okurları, yatırım indiriminin kaldırıldığı ve kazanılmış hakların geriye dönük olarak, yatırımcıların elinden alındığı 2006 yılını ve buna karşı çıkan yazılarımızı hatırlayacaktır.

Yorum yok

İHALELERDE TELLALLIK HARCI VE DÜZELTMESİ -VEYSİ SEVİĞ-BUMİN DOĞRUSÖZ

13.01.2010 Üst Hakkı İçin Ödenen Paralardan Stopaj Yapılmalı Mı? – Damga Vergisi Artışının Bütçeye Etkisi – Yargı Kararlarında Örtülü Kazanç Dağıtımı (Sermaye Avansı) – Özelgelerde Kamu Alacaklarının Tahsili

Yorum yok

KOD VİRÜSÜ TEMİZLENİYOR- ŞÜKRÜ KIZILOT

13.01.2010 HÜRRİYET’te ısrarla dile getirip mutlaka el atılması gerektiğini belirttiğimiz, iş dünyasıyla ilgili bir sorun daha çözümleniyor. Hürriyet’te defalarca yazdığımız, Akşam Gazetesi’nde de manşet habere konu olan “kod virüsü” ya da “kod gribi”ne Maliye Bakanı müdahale etti.

Yorum yok

ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ-VEYSİ SEVİĞ

12.01.2010 Belediye Gelirleri Yasası’nın mükerrer 44′üncü maddesi gereği olarak belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar Çevre Temizlik Vergisi’ne tabidir.

Yorum yok