Bakanlar Kurulu Kararı Kategorisi için arşiv

(2015/7511) KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ HAKKINDA KARAR

10.04.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 olarak tespit edilmiştir.

Yorum yok

(2015/7493) ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ OLARAK TAHSİSİNE İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR

10.04.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Organize Sanayi Bölgeleri Kanununda öngörülen, organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin süre iki yıl uzatılmıştır.

Yorum yok

(2015/7496) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

08.04.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/7470) 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA YER ALAN BAZI BAŞVURU VE İLK TAKSİT ÖDEME SÜRELERİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

31.03.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 53 üncü maddesinde yer alan başvuru süresi maddede belirtilen sürenin bitiminden itibaren altı ay uzatılmıştır.

Yorum yok

(2015/7391) GÜN IŞIĞINDAN DAHA FAZLA YARARLANMAK AMACIYLA BÜTÜN YURTTA SAATLERİN YENİDEN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KARAR

17.03.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta saatlerin; 29 Mart 2015 Pazar günü saat 03.00’ten itibaren bir saat ileri alınması, 25 Ekim 2015 Pazar günü saat 04.00’ten itibaren bir saat geri alınması kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/7273) YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

05.03.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2015/7249) MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI HAKKINDA KARAR

06.02.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Yer altı ve yer üstü kömür madenciliği, kömürden gayri yer altı madenciliği faaliyetlerinde bulunan gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu faaliyetlerin icrası esnasında meydana gelebilecek kazalar sonucu tesislerinde istihdam ettikleri, üretim ve üretim hazırlığı faaliyetinde bulunan personeli için “Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası (Sigorta)” yaptırmak zorundadırlar.

Yorum yok

(2014/7074) RESMÎ YAZIŞMALARDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

02.02.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Resmî Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; 3056 sayılı Kanuna göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/7149) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

01.02.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/7057) İÇ DENETÇİLERİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.01.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: 2006/10654 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İç Denetçilerin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2014/7127) BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI İLE MAKTU VE ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARININ TESPİT EDİLMESİ HAKKINDA KARAR

01.01.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2014 tarihli ve 788 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 30/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/7145) BAZI MALLARA UYGULANACAK TÜTÜN FONU TUTARLARININ BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

01.01.2015 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlarının Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının yazısı üzerine, 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ

31.12.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2015 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ile 20/12/2013 tarihli ve 2013/5760 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/7064) GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

31.12.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(2014/7025) TİCARİ İTHALAT MAKSADI DIŞINDA YURT DIŞINDAN GETİRİLECEK TELEVİZYON, RADYO, VİDEO, UYDU ALICI CİHAZLARI, BİRLEŞİK CİHAZLAR İLE BUNLARIN DIŞINDA KALAN RADYO TELEVİZYON YAYINI ALMAYA YARAYAN HER TÜRLÜ CİHAZLAR İÇİN BİR DEFAYA MAHSUS VE 2015 YILI İÇİN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE ALINACAK ÜCRETLERİN TESPİTİ HAKKINDA KARAR

18.12.2014 Bakanlar Kurulu Kararı: Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, uydu alıcı cihazları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2015 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması Bakanlar Kurulu’nca kararlaştırılmıştır.

Yorum yok