Yazdır Yazdır

KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 25/08/2017 TARİHLİ VE 75935942-050.01.04-[01/166] SAYILI KARARI

12 Eylül 2017 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30178

KURUL KARARI

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KURUL KARARI

 

Karar No : 75935942-050.01.04 – [01/ 166]      ………. Karar Tarihi: 25/08/2017

Konusu : Denetim Üstlenen Denetçilerin Yetkilendirme Ücretlerinin Belirlenmesi

Eğitim ve Yetkilendirme Daire Başkanlığı’nın 24/08/2017 tarihli müzekkeresine istinaden yapılan inceleme ve değerlendirmeler neticesinde; 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Bağımsız Denetim Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin değişik üçüncü fıkrası uyarınca denetim üstlenen bağımsız denetçi olarak yetkilendirilenlerden Yönetmeliğin 48’inci maddesi uyarınca yetkilendirme ücreti alınmasına, söz konusu yetkilendirme ücretinin 2017 yılı için 1.000-TL olarak belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

_