Haziran, 2016 için arşiv

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.06.2016 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

(2016/8998) MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

30.06.2016 Bakanlar Kurulu Kararı: Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümüne sıra eklenmiştir.

Yorum yok

PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (VII-128.1.b)

30.06.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Pay Tebliği (VII-128.1)’nin 26 ncımaddesine altıncı fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

KİRA SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (III-61.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-61.1.a)

30.06.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1)’nin 19 uncu maddesine ikinci fıkradan sonra gelmek üzere fıkra eklenmiştir.

Yorum yok

VAKIFLAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

30.06.2016 Vakıflar Genel Müdürlüğünden: Vakıflar Yönetmeliğinin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi değiştirilmiştir.

Yorum yok

İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT:2008/6)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT:2016/4)

28.06.2016 Ekonomi Bakanlığından: İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/6)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO:2012/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (NO:2016/2)

25.06.2016 Ekonomi Bakanlığından: Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’in bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETEN TESİSLERDE KULLANILAN YERLİ AKSAMIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

24.06.2016 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı; yurt içinde imal edilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik enerjisi üreten tesislerde kullanılan aksamın ve/veya aksamı oluşturan bütünleştirici parçaların, 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun ekinde yer alan II sayılı Cetvele göre ilave fiyatın uygulanabilme koşulları ile her bir başvuru kapsamında uygulanacak ilave fiyat miktarının belirlenmesi, belgelendirilmesi ve denetlenmesi ile ilgili usul ve esasların belirlenmesidir.

Yorum yok

YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (III-52.1.a)

23.06.2016 Sermaye Piyasası Kurulundan: III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

KREDİLERİN SINIFLANDIRILMASI VE BUNLAR İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

22.06.2016 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların kredilerinin niteliklerine göre sınıflandırılması ve bunlar için ayrılacak karşılıklara ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:471)

21.06.2016 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: 2016 yılında yapılacak açıklamaların, vergi dairesinin ilan koymaya mahsus yerlerinde asılmak suretiyle 15/7/2016 ile 15/8/2016 tarihleri (bu tarihler dahil olmak üzere) arasında Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 1/9/2016 tarihinden itibaren de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yapılması,

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ) (SERİ NO:2)

18.06.2016 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar doğrultusunda, Faydalanan Ülkelerden Türkiye’ye yapılan ithalata yönelik olarak anılan Kararda tanınan kümülasyon olanaklarının uygulanmaya başlandığını duyurmaktır.

Yorum yok

BANKACILIK HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİNE DAİR YÖNETMELİK

18.06.2016 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, bankacılık hizmetlerinin engelli müşterilerin erişim ve kullanımına uygun hale getirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

ELEKTRONİK HABERLEŞME SEKTÖRÜNE İLİŞKİN YETKİLENDİRME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

11.06.2016 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği’nin bazı maddeleri değiştirilmiştir.

Yorum yok

SİGORTA ACENTELERİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

09.06.2016 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin 17 nci maddesiyle değiştirilen Ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

  • Sayfa 1 / 2
  • 1
  • 2
  • >