Yazdır Yazdır

ASGARİ ÜCRET PRİM DESTEĞİNDE HAYAL KIRIKLIĞI

Beklenen “asgari ücret prim desteği” 27.01.2016 tarih ve 29606 sayılı resmi gazetede yayınlanan torba yasa ile 1.1.2016 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre işverenler ocak ayı ücretleri üzerinden destekten yararlanacakları beklentisine girdiler.

İşverenler ve adlarına işlem yapan mali müşavirler internet üzerinden verdikleri bildirgelerde, mahsup işlemi yapılmasını sağlayacak düzenlemenin yapılmasını beklerken Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde bir 5.2.2016 tarihinde bir Duyuru yayınladı.

Yapılan duyuruya göre;

  • Asgari ücret prim desteğinden yararlanmak için başvuru şartı aranmayacağı ve herhangi bir işlem yapılmaksızın yararlanılacağı,
  • Verilecek destek tutarının takip eden ayda tahakkuk edecek prim borçlarına mahsup edileceği, 2016/Ocak ayında çalıştırılan sigortalılardan dolayı verilecek olan Hazine desteğinin 2016/Şubat ayına ilişkin prim borçlarından mahsup edileceği, mahsuplaşma işleminin 2016/Mart ayında yapılacağı,
  • Konuyla ilgili uygulamanın usul ve esasları hazırlanmış olduğu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığının  görüşlerine sunulduğu, bu kurumların görüşleri alındıktan sonra genelge yayınlanacağı,
  • 2016/Ocak ayına ait aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenme şeklinde herhangi bir değişiklik olmayacağından, 2016/Ocak ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmesi ve muhteviyatı primlerin ödenmesi ile ilgili işlemler mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütüleceği,

belirtilmiştir.

Yasa metnine göre, şubat ayında ilgili destekten yararlanmayı beklerken,  mart ayında tahakkuk edecek prim borçlarından mahsup edileceğinin duyurulması işverenler üzerinde bir hayal kırıklığı yarattı.

Buna göre işverenlerin destekten mart ayında başlayarak 12 ay değil 11 ay faydalanacakları anlaşıldı.

Yasanın ilgili metni aşağıdaki şekildedir;

“… ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2016 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için günlük 3,33 TL ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilir ve bu tutar Hazinece karşılanır.”

Sonuç olarak, yayınlanacak olan genelgede yeni bir sürpriz olmaz ise şubat/2016 da tahakkuk ettirilecek 2016/ocak dönemine ilişkin prim ve hizmet belgeleri mevcut uygulamalar çerçevesinde yürütülecek, destekten ise mart ayında yararlanılacaktır.

İsmail ŞENGÜN

S.M.Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

sorularınız için:

ismail@ortakmusavir.com


Torba yasaya http://www.vergiburosu.com/index.php/2016/01/27/6661-torba-kanun/ adresinden ulaşabilirsiniz
İlgili duyuruya http://www.sgk.gov.tr/wps/wcm/connect/8ec3411a-db95-4c2b-97f7-80d7027971f9/DUYURU+ASGAR%C4%B0+%C3%9CCRET+DESTE%C4%9E%C4%B0.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=8ec3411a-db95-4c2b-97f7-80d7027971f9adresinden ulaşabilirsiniz
_

 

Kategori: Makale

Etiketler: ,