Yazdır Yazdır

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NASIL HESAPLANIR ?

Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının;

  • mükellefin kendisi için % 50′si,
  • çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u,
  • çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere;
  • ilk iki çocuk için % 7,5,
  • üçüncü çocuk için %10,
  • diğer çocuklar için % 5′idir.

Buna göre; 2016 yılının tamamı için AGİ hesaplamasında temel alınacak tutar; 12 x 1.647 = 19.764 TL

matrah olmaktadır.

Medeni durumu “Bekar” olan bir çalışan için AGİ hesaplaması:

19.764,00 %50 = 9.882,00 /12 = 823,50 TL matrah 823,50TL * %15= 123,53TLşeklindedir.

Medeni durumu “Evli ve Çalışmayan Eşi” olan bir çalışan için AGİ hesaplaması:

Yukarıdaki bekar hesaplamasına ilave çalışmayan eş için;

19.764,00 %10 = 1.976,40/12 = 164,70 TL matrah ve 164,70TL * %15= 24,70TL şeklindedir.

Çalışanların medeni durumları esas alınarak ödenebilecek aylık örnek AGİ tutarları aşağıda gösterilmiştir:

Medeni Durum Aylık AGİ (TL)
Bekâr 123,53
Evli, eşi çalışmıyor 148,23
Evli, eşi çalışmıyor + 1 çocuk 166,76
Evli, eşi çalışmıyor + 2 çocuk 185,29
Evli, eşi çalışmıyor + 3 çocuk ve fazlası 209,99
Evli, eşi çalışıyor 123,53
Evli, eşi çalışıyor + 1 çocuk 142,05
Evli, eşi çalışıyor + 2 çocuk 160,58

 

İsmail ŞENGÜN

S.M.Mali Müşavir/Bağımsız Denetçi

ismail@ortakmusavir.com

 

Kategori: Makale

Etiketler: ,