Yazdır Yazdır

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

tebliğin güncel hali için tıklayınız

26 Nisan 2014  CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28983

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİ

Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

tebliğin tamamı için tıklayınız

____