Yazdır Yazdır

Yeni TTK (6102) ile İlgili Mevzuat ve Yazılar

20.03.2015 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN TASFİYESİNDE ŞİRKET ALACAKLILARININ ALACAKLARININ YATIRILACAĞI BANKANIN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

28.02.2015 TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.02.2015 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

28.02.2015 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

17.01.2015 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK TARIM SATIŞ KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN BELİRLENMESİNE DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

14.03.2014 (2014/5973) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

14.02.2014 TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

25.01.2014 MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

01.12.2013 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

27.09.2013 ALACAĞIN AYNİ SERMAYE OLARAK ŞİRKETE KONULMASI


21.09.2013 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.08.2013 (6495) BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

29.06.2013 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK TİCARET KANUNUNA UYUMLU HALE GETİRİLME SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

29.06.2013 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

06.06.2013 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

31.05.2013 SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİK

20.05.2013 FİNANSAL TABLO ÖRNEKLERİ VE KULLANIM REHBERİ İLE İLGİLİ KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURULUNUN 25/4/2013 TARİHLİ VE 04/01 SAYILI KARARI

12.03.2013 BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

25.02.2013 Yıllık faaliyet raporu için son günler -İsmail KÖKBULUT

24.02.2013 SPK’ya tabi şirketler iki denetçi mi atayacak? -İbrahim HASELÇİN

21.02.2013 Anonim ve limitet şirketlerin tasfiyesi ve vergileme -Akif AKARCA/Dr.Mehmet ŞAFAK

14.02.2013 Bağımsız denetime tabi olacak şirketler -Akif AKARCA/Dr.Mehmet ŞAFAK

27.01.2013 (2012/4093) TİCARET SİCİLİ YÖNETMELİĞİ

23.01.2013 (2012/4213) BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR KARAR

19.01.2013 Şirket sözleşmenizi uyumlaştırmak için 1 Temmuzu beklemeyin! -Soner ALTAŞ

30.12.2012 MÜNFESİH OLMASINA VEYA SAYILMASINA RAĞMEN TASFİYE EDİLMEMİŞ ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLER İLE KOOPERATİFLERİN TASFİYELERİNE VE TİCARET SİCİLİ KAYITLARININ SİLİNMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

26.12.2012 BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİ

19.12.2012 TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞ

17.12.2012 Türk Ticaret Kanunu’na göre defter tasdikleri -İsmail KÖKBULUT

13.12.2012 Yeni TTK’da emisyon primi ve vergileme -Akif AKARCA/Dr.Mehmet ŞAFAK

06.12.2012 Yeni Ticaret Kanunu uyarınca tutulacak defterlerde son durum -Akif AKARCA/Dr.Mehmet ŞAFAK

29.11.2012 Anonim şirketlerde genel kurul toplantıları -Metin TAŞ-Sezgin ÖZCAN

28.11.2012 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI İLE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI TEMSİLCİLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

22.11.2012 Türkiye muhasebe standartlarının uygulanmasına ilişkin karar -Akif AKARCA/Dr.Mehmet ŞAFAK

19.11.2012 Bağımsız denetimde son durum -İsmail KÖKBULUT

18.11.2012 Kuruluşu ve esas sözleşme değişikliği izne tabi anonim şirketler -Metin TAŞ-Sezgin ÖZCAN

16.11.2012 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun şirketler topluluğu hükümleri uyarınca şirketlerin bağlılık raporu düzenleme yükümlülükleri -İlke TÜREYEN

15.11.2012 ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERİN SERMAYELERİNİ YENİ ASGARİ TUTARLARA YÜKSELTMELERİNE VE KURULUŞU VE ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ İZNE TABİ ANONİM ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

05.11.2012 Sermaye artırımı kolaylaştı! -İsmail KÖKBULUT

04.11.2012 (2012/3834) KÜÇÜK VE ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELERİN TANIMI, NİTELİKLERİ VE SINIFLANDIRILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

02.11.2012 Vergicilere yeni TTK notları(3) Suç ve cezalar -Recep BIYIK

01.11.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre mali tablolar nasıl düzenlenecek? Bağımsız denetim kimlerde yapılacak? -Akif AKARCA/Dr.Mehmet ŞAFAK

31.10.2012 ŞİRKETLERDE YAPI DEĞİŞİKLİĞİ VE AYNİ SERMAYE KONULMASINDA SİCİLLER ARASI İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

31.10.2012 Vergicilere yeni TTK notları(2) -Recep BIYIK

24.10.2012 Vergicilere yeni TTK notları(1) -Recep BIYIK

19.10.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu kapsamında yetki devri -İlke TÜREYEN/Burcu KARAASLAN

19.10.2012 HALKA AÇIK OLMAYAN ŞİRKETLERDE KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

12.10.2012 Limitet şirketlerde müdürler kurulu başkanının atanması ve sonrasında karşılaşılabilecek sorunlar -Mustafa YAVUZ

03.10.2012 İnternet site kurma zorunluluğu daraltılıyor -Osman AROLAT

03.10.2012 Web zorunluluğu fiilen kaldırılıyor

03.10.2012 Son değişikliklerin ardından TTK’daki yeni hükümler

01.10.2012 Yeni TTK limited şirketlere neler getirdi? -İsmail KÖKBULUT

01.10.2012 200 milyon liradan az satışı olana internet sitesi yok -Şükrü KIZILOT

07.09.2012 Yeni TTK ve limitet şirket ortaklık payı satışında vergileme -Akif AKARCA/Dr.Mehmet ŞAFAK

14.09.2012 GENELGE (ANONİM ŞİRKETLERDE AYNİ SERMAYENİN DEVRİ)

29.08.2012 TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR HAKKINDA TEBLİĞ

29.08.2012 ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

29.08.2012 HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

28.08.2012 ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA İLİŞKİN YÖNETMELİK

28.08.2012 ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

28.08.2012 TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA DENETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

15.08.2012 700 bin şirketin denetçisi buharlaştı -Şükrü KIZILOT

10.08.2012 Anonim şirket sermaye artırımında blokaj meselesi -Osman ARIOĞLU

10.08.2012 Şirketlerde avans kâr dağıtımı artık mümkün-Recep BIYIK

09.08.2012 KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

23.07.2012 Mevcut şirket yöneticileri istifa mı etmeli? -İsmail KÖKBULUT

12.07.2012 (6353) BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN (64.maddesi ile ymm lere ve ticaret müfettişlerine tanınan sınavsız denetim hakkı kaldırıldı)

03.07.2012 TİCARET SİCİL MEMURLUKLARI İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN GENELGE

30.06.2012 (6335) TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

29.06.2012 Yeni TTK on binlerce emekliye yüzde 15 artış sağlayacak -Şükrü KIZILOT

28.06.2012 TTK değişikliği TBMM’de kabul edildi -Şükrü KIZILOT

27.06.2012 TTK 400. maddeye meslek mensubu ibaresi tekrar konuluyor -Osman ARIOĞLU

26.06.2012 Ölmüş şirketlerin cenazesini defnetme kolaylığı -Şükrü KIZILOT

25.06.2012 70’inden sonra servetimi kaybetmek istemiyorum -Şükrü KIZILOT

23.06.2012 Yeni TTK ve değişiklikler yürürlüğe girince ne yapacaksınız -Şükrü KIZILOT

22.06.2012 700 bin şirkete 700 bin denetçi kalkıyor -Şükrü KIZILOT

21.06.2012 Şirketlerin yatak odasına girilemeyecek -Şükrü KIZILOT

20.06.2012 Naylon şirketler tasfiye edilebilecek -Osman ARIOĞLU

20.06.2012 Tek kişilik anonim ve limited şirket nasıl olacak? -Şükrü KIZILOT

19.06.2012 Hapse girmeyen şirket ortağı ve vatandaş kalmayacaktı -Şükrü KIZILOT

18.06.2012 Mızrak çuvala sığmadı tepkiler yüzünden Yeni TTK değiştirildi -Şükrü KIZILOT

15.06.2012 TTK değişiklik taslağında yer alan düzenlemeler -Osman ARIOĞLU

14.06.2012 TTK’nın yürürlüğünün 1 Temmuz’a yetiştirilme umudu -Osman AROLAT

14.06.2012 Beş yıl yemeden içmeden yaşayan adama müjde -Şükrü KIZILOT

31.05.2012 Kral çıplak -Şükrü KIZILOT

29.05.2012 Bağımsız denetçisini ikna edemeyen şirketlerin işi zor -Ahmet YAVUZ

28.05.2012 Ticarette yol haritası -İsmail KÖKBULUT

22.05.2012 Şirketler ne iş olsa yapabilir mi? -Metin TAŞ-Sezgin ÖZCAN

15.05.2012 Yeni TTK ve denetim -Metin TAŞ-Sezgin ÖZCAN

10.05.2012 Avrupa’da var deniliyor ama yok -Şükrü KIZILOT

09.05.2012 “Levha asılmadı” diye işadamları hapse girecek -Şükrü KIZILOT

30.04.2012 Kar payı avansında bakanı kim yanılttı -Şükrü KIZILOT

28.04.2012 Mevcut A.Ş.’ler tek kişilik A.Ş.’ye dönüşebilir mi? -Soner ALTAŞ

25.04.2012 Otomobil iyi ama lastikleri patlak -Şükrü KIZILOT

09.04.2012 Yeni TTK’da bir olaya üç ayrı hapis cezası -Şükrü KIZILOT

05.04.2012 Şirketten para çekmek, bombanın pimini çekmek gibi -Şükrü KIZILOT

03.04.2012 Yeni TTK denetimde neler getirecek -Ahmet YAVUZ

02.04.2012 Tek kişilik A.Ş. ve avantajlar -Şükrü KIZILOT

02.04.2012 Şirketten borç alma, kar avansı al- İsmail KÖKBULUT

02.04.2012 Yeni TTK bilgi toplumu yaratacak, şirketler yurtdışından daha düşük faizle borçlanma şansı yakalayacak -Vahap MUNYAR

01.04.2012 Yeni TTK’nın artıları, eksileri -Murat YÜLEK

28.03.2012 TTK tartışması uzadıkça -Taylan ERTEN

28.03.2012 Yeni TTK ve hapis cezası bombardımanı -Şükrü KIZILOT

26.03.2012 Para isteyene yüzde 15 ek vergi -Şükrü KIZILOT

22.03.2012 ‘Ultra vires’ kalkıyor -Şükrü KIZILOT

21.03.2012 1 Temmuz yaklaşıyor matbaadan randevu aldınız mı? -Şükrü KIZILOT

20.03.2012 TTK’da takvim sıkışıyor -Adnan NAS

12.03.2012 Bakan’ı kim yanıltıyor -Şükrü KIZILOT

10.03.2012 Patron şirketin kasasından kar payı avansı çekebilecek -Vahap MUNYAR

09.03.2012 TTK’da değişiklik gerektiren konular -Osman ARIOĞLU

07.03.2012 Ticaret Kanunu  tartışması -Osman ARIOĞLU

05.03.2012 100 banka müdürü ne olacak -Şükrü KIZILOT

27.02.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “Her Türlü Kağıt” ve Cezası -İsmail ŞENGÜN

27.02.2012 Levhaya dikkat -Şükrü KIZILOT

22.02.2012 Komiser kaybolmuş -Şükrü KIZILOT

20.02.2012 Avrupa’da yok ama Türkiye’de  yaptırmazsan hapis -Şükrü KIZILOT

16.02.2012 TTK’da “Yumurta kapıya gelmeden” -Osman AROLAT

15.02.2012 Süre bitti, ne ses var ne de nefes… -Şükrü KIZILOT

13.02.2012 Yeni Ticaret Kanunu’nun vergisel etkileri -İsmail KÖKBULUT

09.02.2012 Faiz serbest borç yasak -Şükrü KIZILOT

08.02.2012 Ticari sırrı açıklayana da açıklamayana da hapis var -Şükrü KIZILOT

01.02.2012 AB ülkelerinde kapanış tasdiki yok, Türkiye’de yaptırmayana hapis geldi -Şükrü KIZILOT

31.01.2012 TTK’nda geç kalan tartışma -Adnan NAS

30.01.2012 Yeni Ticaret Kanunu’nda değişiklik talepleri -İsmail KÖKBULUT

29.01.2012 Açılışı yok ama kapanışı var -Şükrü KIZILOT

26.01.2012 Dede, nine, teyze ve baldıza hapishane yolu -Şükrü KIZILOT

25.01.2012 Matbaacılar ve noterler yaşadı -Şükrü KIZILOT

23.01.2012 Akrabalara vadeli satış yasağı -Şükrü KIZILOT

20.01.2012 Bağımsız denetim konusundaki belirsizlikler -Metin TAŞ-Sezgin ÖZCAN

18.01.2012 Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda azınlık pay sahiplerinin hakları -Nilgün Serdar ŞİMŞEK

18.01.2012 Şirket müdürlerinin borcu unutulmuş -Şükrü KIZILOT

12.01.2012 Temmuzdan itibaren işadamlarının rüyaları değişecek – Şükrü KIZILOT

11.01.2012 Bir annesinin kızlık soyadı eksik – Şükrü KIZILOT

09.01.2012 Yeni TTK ve yol haritası -İsmail KÖKBULUT

09.01.2012 Şirkete para koyana da ceza geliyor – Yeni TTK ile şirketleri bekleyen riskler

08.01.2012 Yeni kanunda 300 hatalı madde var!

04.01.2012 Soru ve cevaplarla yeni TTK -Zeki GÜNDÜZ

…01.2012 Bir Anonim Şirketin Ortakları Tarafından Taahhüt Edilen Sermaye Borcunun Yerine Getirilmemesi Durumunda KVK’ya Göre Yapılması Gereken İşlemler ve Mükelleflerin Dikkat Etmeleri Gereken Hususlar -Levent BAŞAK

30.12.2011 TTK’da denetim kurulları kalkıyor -İsmail KÖKBULUT

28.12.2011 Kendi şirketinden borç alana hapis komedisi -Şükrü KIZILOT

21.12.2011 Amele hamal çoban ve çaycı komedisine son -Şükrü KIZILOT

19.12.2011 İnternet sitesi olmayan şirket yöneticisine hapis -Şükrü KIZILOT

19.12.2011 Yeni Ticaret Kanunu’nda şeffaflık ancak nereye kadar! -İsmail KÖKBULUT

18.12.2011 Yeni Ticaret Kanunu’nun ‘taşıyıcı kolonları’nı kesmek isteyenler var -Ünal TEKİNALP

14.12.2011 Şirketinden borç para çekene hapis -Şükrü KIZILOT

05.12.2011 Ortakların şirkete borçlanma yasağı -İsmail KÖKBULUT

04.12.2011 Yeni TTK’da Anonim Şirket kuruluşu -Metin TAŞ-Sezgin ÖZCAN

28.11.2011 Bir koltukta iki karpuza izin yok -İsmail KÖKBULUT

21.11.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu ne getiriyor? -İsmail KÖKBULUT

10.11.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na göre “denetim ve denetçiler” -Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK

…11.2011 Anonim şirketlerin kendi paylarını iktisap etmesi konusunda 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun getirdiği yeni düzenlemeler –Erdal NACAR

28.10.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu’na hızlı bir bakış -Mehmet Ali DEMİRKAYA

27.10.2011 Yeni Türk Ticaret Kanunu uyarınca tutulacak defterler -Akif AKARCA / Dr.Mehmet ŞAFAK

10.10.2011 1 Temmuz 2012 tarihi geldi mi gelmedi mi? -Şükrü KIZILOT

…07.2011 6762 ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunları çerçevesinde anonim şirketlerde fesih-Kerim TOKLU

20.06.2011 Anonim Şirketlerde bağımsız dış denetim -İsmail KÖKBULUT

07.03.2011 Anonim ortaklıklarda yönetim kurulu -Prof.Dr.Huriye Kubilay

.. . .. . …. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda “Kayıtlı Elektronik Posta Sistemi” -Av. Özlem Karcı Büyüksekban

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun genel gerekçesi

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun madde gerekçeleri

14.02.2011 (6103) TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN

14.02.2011 (6102) TÜRK TİCARET KANUNU

_____

www.vergiburosu.com