Yazdır Yazdır

İŞÇİ ÖZLÜK DOSYASI 2010

ÖNSÖZ

Değerli Üyelerimiz,

Sosyal Güvenlik Mevzuatı ile yapılan bu düzenlemelerden ve son yayınlanan sosyal sigortalar işlemleri yönetmeliği ve genel sağlık sigortası işlemleri yönetmeliği de dikkate alınarak düzenlenmesi gereken yasal belge ve ekler konusunda meslek mensuplarımızın bilgilendirilmesi amacıyla bu çalışma ele alınmıştır.

İşçi ve işveren ilişkilerinin hukuki boyutunu Sosyal Güvenlik Kurumlarınca düzenlenmesi gereken matbu evrakları ; 4857 sayılı iş kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve 4904 sayılı İş Kur Kanunun da konu ile ilgili kısımlarının ele alınarak hazırlanmış olan bu çalışma işçinin özlüğüne dair tüm evrakları bünyesinde toplamıştır.

Bu bağlamda hazırlamış olduğumuz bu çalışma işçi ile işveren arasındaki hukukun doğuşundan son bulmasına kadar olan tüm konuları ele almıştır.

5754 sayılı yasa ile değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 4904 sayılı İşkur Kanunu, 4857 saylı İş Kanunu uygulamasına ilişkin “İŞCİ OZLUK DOSYASI” isimli bu çalışmayı hazırlayarak meslek mensuplarının hizmetine sunan İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Yahya Arıkan’a ve İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Sosyal Güvenlik Mevzuat Danışmanı SMMM Dr. Gülsüm Öksüzömer Yılmaz’a teşekkür ederiz.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası

Yönetim Kurulu

OCAK 2010

İşçi Özlük Dosyası 2010 >>

_____

Kategori: Yazı

Etiketler: