Kasım, 2009 için arşiv

ULUSAL MESLEK STANDARTLARINA DAİR TEBLİĞ

26.11.2009 Mesleki Yeterlilik Kurumundan: Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin eklerini oluşturan altı meslek standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.

Yorum yok

BAYRAMA EVİNİZİN VERGİSİNİ ÖDEYEREK GİRİN- ŞÜKRÜ KIZILOT

24.11.2009 YAKLAŞIK 22 milyon vatandaşın, emlak vergisi ikinci taksitini ödemeleri için bir hafta süre kaldı. Şu ana kadar ödemeyenler, acele etsinler. 1 Aralık Salı günü akşamına kadar süre var ama bunun dört günü bayram tatiline gidiyor. Özellikle bayramda tatile çıkacak olanların, bayramdan önce ödemelerinde yarar var.

Yorum yok

SERMAYE PİYASASI MEVZUATI ÇERÇEVESİNDE GAYRİMENKUL DEĞERLEME HİZMETİ VERECEK ŞİRKETLER İLE BU ŞİRKETLERİN KURULCA LİSTEYE ALINMALARINA İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: VIII, NO: 64)

24.11.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: VIII, No: 35 sayılı Sermaye Piyasası Mevzuatı Çerçevesinde Gayrimenkul Değerleme Hizmeti Verecek Şirketler İle Bu Şirketlerin Kurulca Listeye Alınmalarına İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ’in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

Yorum yok

ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜLERİN KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA İŞÇİ OLARAK İSTİHDAMLARINA İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ

24.11.2009 Türkiye İş Kurumundan: 7/7/2004 tarihli ve 25515 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Özürlü ve Eski Hükümlülerin Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Olarak İstihdamlarına İlişkin Tebliğ” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yorum yok

(5923) TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARADAĞ ARASINDA SERBEST TİCARET ANLAŞMASININ ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

24.11.2009 Kanun: 26 Kasım 2008 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti ile Karadağ Arasında Serbest Ticaret Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.

Yorum yok

VERGİ BARIŞI, HAZİNE’YE VARLIK BARIŞINDAN DAHA ÇOK GELİR GETİRİR-BUMİN DOĞRUSÖZ

23.11.2009 Geçen günlerde yine vergi affı dedikoduları çıktı. Bu arada bir toplantıda Maliye Bakanı, vergide af olmayacağını hatta bunun anayasaya dahi yazılması gerektiğini söyledi. Bakanın basına yansıyan demeci dikkatlice okunduğunda, vergide derken, vergi aslını kastettiği izlenimini edindik.

Yorum yok

DİKKAT! SAĞLIK FATURALARINIZI KONTROL ETTİRİN/2 – SADETTİN ORHAN

23.11.2009 Dikkat! Sağlık faturalarınızı kontrol ettirin – Bağ-Kur kaydım varken işsizlik ödeneği alabilir miyim? – Bir düzeltme

Yorum yok

2006/4 SAYILI TEBLİĞ KAPSAMINDAKİ DEVLET YARDIMLARININ BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA UYGULANMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/14)

22.11.2009 Dış Ticaret Müsteşarlığından: Bu Tebliğ’in amacı, 2006/4 sayılı “Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” kapsamında; şirket, İhracatçı Birliği, Üretici Derneği ile Üretici Birlikleri’nin desteklenmesine ilişkin işlemlerin bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapılmasına yönelik uygulamanın belirlenmesidir.

Yorum yok

1973 YILINDAN BERİ ÖDENMEYEN MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ-VEYSİ SEVİĞ

21.11.2009 Babasının 1973 yılında satın almış olduğu kamyonetin vergisi ödenmediği için kendisi hakkında icra işlemi yapılacaktı. Babası 1979 yılında vefat etmiş, bir süre sonra da Çetin annesini kaybetmişti. Böyle bir kamyonetin varlığından Çetin’in haberi yoktu. Kendisinden ödenmesi istenen miktar üç bin lira civarındaydı. Bu borcu varis olarak ödeyecekti.

Yorum yok

İŞ KAZASINDA AVRUPA ŞAMPİYONUYUZ-RESUL KURT

21.11.2009 Ülkemizde her 6 dakikada bir iş kazası olmakta, her 6 saatte de bir işçimiz iş kazasından dolayı hayatını kaybetmektedir. İstatistikler her 2,5 saatte 1 işçinin iş göremez hale geldiğini açıklamaktadır. Ülkemiz, iş kazaları istatistiklerinde Avrupa’da ilk sırayı, dünyada ise 3. sırayı almaktadır

Yorum yok

15 YILI DOLDURAN KIDEM TAZMİNATI ALABİLİYOR MU- ŞÜKRÜ KIZILOT

21.11.2009 Talebi üzerine, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun ilgili müdürlüğü tarafından, 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 gün sayısını dolduran sigortalıya, İş Kanunu’nun 14. maddesine göre “kıdem tazminatı alabilir” şeklinde bir yazı veriliyor. Bu belge ile birlikte işverene başvurulmak suretiyle, “kıdem tazminatı” alınabiliyor.

Yorum yok

OTOBİODİZEL’E İLİŞKİN TEKNİK DÜZENLEME TEBLİĞİ (AKARYAKIT SERİ NO: 18)

21.11.2009 Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: Piyasaya akaryakıt olarak arz edilen veya dolaşımda bulunan otobiodizelin, Türk Standardları Enstitüsü tarafından hazırlanan, ekli Haziran 2009 tarihli “TS EN 14214 Otomotiv Yakıtları – Yağ Asidi Metil Esterleri (YAME/BİYODİZEL) – Dizel Motorlar İçin – Özellikler ve Deney Yöntemleri” standardına uygun olması zorunludur.

Yorum yok

BAZI TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2009/3)

21.11.2009 Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan: Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren “İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı”na dayanılarak hazırlanan Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu’nun 3/11/2009 tarihli ve 2009/9 sayılı Kararına istinaden hazırlanmıştır.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 74)

21.11.2009 Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı; 27/10/1999 tarih ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 221 inci maddesinde yer alan fazla çalışma ücretlerinin tahsiline ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

Yorum yok

TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: C SIRA NO: 1

21.11.2009 Maliye Bakanlığından: 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun1 48 inci maddesine göre tecil ve taksitlendirilen amme alacaklarına uygulanacak yıllık tecil faizi oranı ile aynı Kanunun 51 inci maddesi uyarınca ödeme müddeti içerisinde ödenmeyen amme alacaklarına vadenin bitim tarihinden itibaren uygulanacak gecikme zammı oranının belirlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması uygun görülmüştür.

Yorum yok