Ekim, 2009 için arşiv

HEM DAVA AÇIP HEM DE UZLAŞMA İSTENEBİLİR Mİ- ŞÜKRÜ KIZILOT

27.10.2009 BAŞLIĞI okuyan çok kişinin “Hayır olmaz öyle şey. Önce uzlaşma istenir. Uzlaşmaya varılamazsa o zaman vergi mahkemesine dava açılır” dediğini duyar gibiyim. Oysa böyle bir uygulama mümkün.

Yorum yok

‘SM’LERİN ‘M’ MÜCADELESİ VE SORULARINIZ-BUMİN DOĞRUSÖZ

26.10.2009 “SM”lerin beş yıl boyunca sürecek “M” mücadelesi başladı. SM’ler unvanlarına bir M daha eklemeye çalışıyorlar. Daha açık söyleyecek olursak, (TÜRMOB’un sitesindeki 6 Ekim tarihli istatistiki bilgiye göre) 28.762 Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olma çabası içerisine kanunla alındılar.

Yorum yok

HEP TEKRAR ETTİK, ÜLKEMİZDE 2.5 MİLYON LİSANSLI SPORCU VAR VE ÇOĞU DA AMATÖRLER- SADETTİN ORHAN

26.10.2009 Hep tekrar ettik, ülkemizde 2.5 milyon lisansli sporcu var ve çoğu da amatörler – Sporcuların iki büyük sorunu! – Amatör sporcular muallakta – Spor şurasında da gündeme geldi – Başarılı sporcular, uygulama bekliyor – Başarı derecem var, aylığım ne zaman bağlanacak? – Futbol bitti, para bitti

Yorum yok

SPORCULAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ /6 – SADETTİN ORHAN

25.10.2009 Kimler Devlet Sporcusu sayılıyor? – Uluslar arası derece gerekiyor – Fatih Terim ve ekibi de Devlet Sporcusu sayılacak – Unvan Cumhurbaşkanı tarafından veriliyor – VIP salondan geçiş ve yeşil pasaport! – Eski sporcular da yeni haklardan yararlanacak mı? – MUSTAFA EKŞİ (G.Saray’da oynadı, eski genç milli voleybolcu)

Yorum yok

SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO:25)

25.10.2009 Sermaye Piyasası Kurulundan: Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin Başlangıç Hükümlerinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki (m) bendi eklenmiştir. “m) Denetim programı: Bağımsız denetimin yürütülmesi sırasında her bir denetim alanı için uygulanması düşünülen denetim işlemlerini çalışma kağıtlarıyla ilişkilendirerek, kalemler itibariyle çeşit, tarih ve süre ile görevlendirilen elemanlar bakımından ayrıntılı olarak belirlendiği dokümanı,”

Yorum yok

2010 YILI BÜTÇE TASARISI VE BEKLENTİLER-VEYSİ SEVİĞ

24.10.2009 Anayasanın 162′nci maddesi uyarınca bakanlar kurulu, merkezi yönetim bütçe tasarısı ile milli bütçe tahminlerini gösteren raporu, mali yıl başından en az yetmiş beş gün önce TBMM’ye sunmaktadır. Bu bağlamda 2010 yılı bütçesi süresi içinde TBMM’ye sunulmuş ve ana hatları itibariyle Sayın Maliye Bakanı tarafından açıklanmış bulunmaktadır.

Yorum yok

SPORCULAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ /5- SADETTİN ORHAN

24.10.2009 Amatör çare bekliyor – Başarılı sporcunun sağlık sigortası devletten – Başarılı amatörler GSS kapsamında sayılacak – 18 yaş üzeri amatörler için boşluk var! – Spor Şurası’nda da gündeme geldi – Çözüm: Zorunlu “kısmi” sigorta – Özel sağlık sigortası emekliliğe geçer mi? – Yarın: Devlet sporculuğu unvanı kimlere verilir?

Yorum yok

YÜKSEK VERGİYE ‘ANAYASAL’ FREN-RESUL KURT

24.10.2009 Birkaç günden bu yana okurlarımız Anayasa Mahkemesi’nin, “ücretlilerin yüzde 35′lik orana tabi olması ve geçici 67′nci maddede dar mükellefler için öngörülen tevkifatla ilgili hükümlerini” iptal etmesine ilişkin son durumu soruyor. Anayasa Mahkemesi tarafından, Gelir Vergisi Kanunu’nun 103′üncü maddesinde yer alan vergi tarifesindeki yüzde 35′lik orana ücretlilerin de tabi olması hükmü iptal edilmiş ve iptal kararının da Resmi Gazete’de yayımından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi öngörülmüştür.

Yorum yok

AKARYAKIT DÜNDEN PAHALI YARINDAN UCUZ- ŞÜKRÜ KIZILOT

24.10.2009 2010 bütçesinde, akaryakıttan toplanacak Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) gelirlerinde yüzde 32 artış öngörülüyor. Bu da özellikle akaryakıt başta olmak üzere bazı ürünlerin vergilerine zam anlamına geliyor. Nitekim perşembe günkü “Bu hesap vergi artışı getirir” yazımızın mürekkebi kurumadan, benzinin litresine 10 kuruş zam geldi ve 3.36 lira oldu.

Yorum yok

İHRACAT 2008/6 SAYILI İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2009/13)

23.10.2009 Dış Ticaret Müsteşarlığından: İhracat 2008/6 sayılı İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğin “Belgesiz İşlemler” başlıklı 5 inci maddesinin 2 nci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN VERGİ YASALARINA YÖNELİK İPTAL KARARI-VEYSİ SEVİĞ

23.10.2009 Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim 2009 tarihinde yapmış olduğu toplantıda, Gelir Vergisi uygulamasına yönelik olarak duraksama yaratan ve tartışılan bazı yasa maddeleri iptal edilmiş bulunmaktadır. Konuya ilişkin olarak Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

Yorum yok

SPORCULAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ /4 – SADETTİN ORHAN

23.10.2009 Başarılı sporculara “şeref aylığı” – Kimler 40 yaşında emekli olabiliyor? – Özürlü sporcuda yaş şartı yok! – Sporcu şeref aylığı ne kadar? – Takım derecelerinde de aylık var – Çift aylık alınabilir! – Çift şeref aylığı alabilir miyim?

Yorum yok

DEVREDEN YATIRIM HARCAMALARI ARTIK İNDİRİLEBİLİR-BUMİN DOĞRUSÖZ

22.10.2009 Geçen yazımızda, Anayasa Mahkemesi’nin 15 Ekim’de yaptığı toplantısında, vergi mevzuatında yer alan ve pek çok kişiyi ilgilendiren bazı hükümleri iptal ettiğini yazmıştık. İptal edilen düzenlemelerden biri, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 69. maddesinde yer alan “sadece 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait” ibaresidir.

Yorum yok

SPORCULAR İÇİN SOSYAL GÜVENLİK REHBERİ/3 –SADETTİN ORHAN

22.10.2009 Sigortasız çalıştırılan sporcular ne yapmalı? – Şikayet olursa SGK ‘kırmızı kart’ gösteriyor! – Mahkeme için 5 yıla dikkat! – Sigortasız geçen aktif spor yıllarım için ne yapabilirim?

Yorum yok

İŞÇİ ÜCRETİNİ BANKADAN ÖDÜYOR MUSUNUZ?-RESUL KURT

22.10.2009 İşyerleri ve işletmelerinde İş Kanunu hükümlerinin uygulandığı işverenler ile üçüncü kişiler, Türkiye genelinde çalıştırdıkları işçi sayısının en az 10 olması halinde, çalıştırdıkları işçiye o ay içinde yapacakları her türlü ödemenin kanuni kesintiler düşüldükten sonra kalan net tutarını, bankalar veya PTT aracılığıyla ödemekle yükümlüdürler.

Yorum yok