Ağustos, 2009 için arşiv

ÖDEME EMRİNE KARŞI HUKUKİ YOLLAR-BUMİN DOĞRUSÖZ

31.08.2009 Her idari işlem gibi, vergi dairelerince tanzim edilerek mükelleflere tebliğ edilen ödeme emirlerine karşı da haksız oldukları iddiası ile tebliğini izleyen 7 gün içinde iptal davası açılabilir.

Ancak bu davada ileri sürülebilecek iddialar, Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki 6183 Sayılı Kanun’un 58. maddesi ile sınırlandırılmıştır. Bu sınırlandırmanın varlık sebebi, ödeme emirlerinin ancak, kamu alacaklarının artık tartışılamayacak derecede kesinleşmiş aşamada bulunduğu hallerde yapılabilecek bir idari işlem olduğu düşüncesine dayanmaktadır.

Yorum yok

YEDEK SUBAYLIK EMEKLILIĞI NASIL ETKILER?- SADETTIN ORHAN

31.08.2009 Yedek subaylik emekliliği nasil etkiler? – Özürlü yeğenim için hangi imkânlar var? – Stajyerliğim SSK başlangıcı olarak kabul edilir mi? – Eşim nasıl emekli olur? – Yaşı beklemek için kıdem tazminatı alırsam, yeniden çalışabilir miyim? –

Yorum yok

BİREYSEL EMEKLİLİK ARACILARI HAKKINDA YÖNETMELİK

29.08.2009 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: Bu Yönetmeliğin amacı, emeklilik şirketleri tarafından katılımcılara sunulan emeklilik sözleşmelerine aracılık eden veya bunları emeklilik şirketi adına yapan kişilerde aranacak niteliklere, bu kişilerin faaliyetlerine, çalışma esaslarına, girecekleri sınavlara, eğitim programlarına, tutulacak sicile, lisansa ve tanıtım kartına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Yorum yok

VERGİ YASALARI BODRUM’DA İŞLEMİYOR-VEYSİ SEVİĞ

29.08.2009 Türkiye’nin önde gelen turizm bölgelerinden birisi de Muğla’nın ilçeleridir. Birçok ünlünün yaz tatilini geçirdiği bu bölgede yine birçok sanatçı ve sporcu magazin haberlerine konu olabilecek maceraları ile adeta gündem oluşturmaktadır. Bu bağlamda da yazılı basının önde gelenlerinin konuya ilişkin eklerinde her geçen gün yeni ve sansasyonel birçok haberin yer aldığı gözlenmektedir. Yaz aylarında Bodrum’a yurtiçinden ve yurtdışından gelenlerin sayısı, bu ilçe nüfusunun 50-60 katı olabilmektedir.

Yorum yok

ESKİ YILLARI ÖDEYEREK EMEKLİLİK-RESUL KURT

29.08.2009 “Eski yıllarda sigortasız geçen günlerin primlerinin sonradan ödenip ödenmeyeceği” konusu çok sayıda okurumun merak ettiği ve sorduğu bir sorudur. Okurumuz Fatih Öcebe de; “Geçmişte ödeyemediğim prim borçlarını tek seferde ödeyerek emekli olabilir miyim? Böyle bir kanun var mı veya kanun çıkabilir mi?”

Yorum yok

MÜJGAN TEYZE’NIN EVI YAZLIĞI VE DÜKKÂNI- ŞÜKRÜ KIZILOT

29.08.2009 MÜJGAN Teyze 78 yaşında ama hâlâ aktif olarak çalışıyor. Küçük bir mağazası var. İşiyle hiç aksatmadan bizzat ilgileniyor. Geçenlerde uğrayıp, işleri sordum; – Bir yıldır rahat değilim. Hem amcan hasta hem de işler iyi değil. Galiba dükkanı satıp, mağazayı da kapatıp, yazlığa yerleşeceğiz, dedi. ÜÇ SORU “Ben de seni aramayı düşünüyordum” diyen Müjgan Teyze’nin, soracağı üç soru varmış.

Yorum yok

ULUSLARARASI TAŞIMA İŞLERİNDE VERGİSEL SORUMLULUK-VEYSİ SEVİĞ

28.08.2009 Son yıllarda dünya ekonomisinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle ihracat açısından birçok sorunu beraberinde yaşayan bir ülke olarak, kayıtlı ekonomiyi ve ihracatı olumsuz etkileyecek yeni bir vergi kaynağını geçmişe yönelik olarak değerlendirme çabasına girilmesi hem hukuken hem de ekonomik gelişme açısından düşündürücü bir seçim olmaktadır.

Yorum yok

HAKSIZ ÇIKMA ZAMMI-BUMİN DOĞRUSÖZ

27.08.2009 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 58. maddesine göre, ödeme emrine karşı dava açan ve “davasında tamamen veya kısmen haksız çıkan borçludan, hakkındaki davanın reddolunduğu miktardaki âmme alacağı yüzde 10 zamla tahsil edilir”. Bu zamma uygulamada verilen genel ad, “haksız çıkma zammı veya tazminatı”dır. Haksız çıkma zammı, ödeme emri aleyhine dava açan hemen herkese, idare tarafından davanın aleyhine sonuçlandığı tutar üzerinden uygulanmaktadır.

Yorum yok

ŞISIRME SAGLIK FATURASINI NASIL TESPIT ETTIRECEGIZ?- SADETTIN ORHAN

27.08.2009 Şisirme saglik faturasini nasil tespit ettirecegiz? – 18 yaşından küçüklerin sağlık güvencesi – Yurtdışı çalışmalarımı nasıl değerlendirebilirim? – Emeklilik tarihim tam olarak nedir?

Yorum yok

ÖLÜM AYLIĞI BAĞLANMASI-RESUL KURT

27.08.2009 Okurumuz Ali Tekin;” Kardeşimi 31 yaşında kaybettik. Toplam askerlik dahil 853 günü var. Askerliği ödedikten sonra 47 gün açık kalıyor. Çocuklarına ölüm aylığı bağlatabilmemiz için ne yapmak gerekiyor? Ölüm aylığı bağlatma imkanı var mıdır?” diye soruyor. – Soru: Öğrencinin yetim aylığı kesilir mi?

Yorum yok

CEP TELEFONU OLAN BU YAZIYI MUTLAKA OKUSUN-ŞÜKRÜ KIZILOT

27.08.2009 Cep telefonunuz kaybolursa ya da çalınırsa ne yapacağınızı biliyor musunuz?

“Canım sağolsun, yenisini alırım” demeyin. Olayın ciddi riskleri var.

Örneğin bulan ya da çalan kişi kendi kullanabileceği gibi, başka birine de verebilir.

Telefonunuzu kullanacak olan kişi, 2 bin 500 civarındaki abone merkezlerinden birine gider ve (sahte bir kimlikle) “sim kart” almak suretiyle, telefonunuzu kullanmaya başlar.

Yorum yok

YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN VARLIK BARIŞI – A NEW BEGINNING FOR THE RECOVERY OF CERTAIN ASSETS TO THE NATIONAL ECONOMY

YEPYENİ BİR BAŞLANGIÇ İÇİN VARLIK BARIŞI - A NEW BEGINNING FOR THE RECOVERY OF CERTAIN ASSETS TO THE NATIONAL ECONOMY

Yepyeni Bir Başlangıç İçin Varlık Barışı – A New Beginning For The Recovery Of Certain Assets To The National Economy

Yorum yok

KIYMETLİ MADENLER BORSASI ARACI KURULUŞLARININ FAALİYET ESASLARI İLE KIYMETLİ MADENLER ARACI KURUMLARININ KURULUŞU HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.08.2009 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan: 21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı fıkraya aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Ödenmiş sermayelerinin 500 bin TL’den az olmaması,”

“f) Tüzel kişi veya gerçek kişi kuruculardan en az ikisinin en az üç yıl kıymetli maden üretimi veya ticareti konusunda tecrübeye sahip olması ve bu kişilerin toplam hisse oranının en az yüzde elli veya üzerinde olması,”

Yorum yok

GEÇİCİ VERGİDE KABUL EDİLMEYEN DÜZELTME DAVA KONUSU OLABİLİR-VEYSİ SEVİĞ – BUMİN DOĞRUSÖZ

26.08.2009 Geçici vergiden mahsup edilemeyen tutar, mükellefin diğer vergi borçlarına mahsup edilir. Bu mahsuplara rağmen kalan geçici vergi tutarı, o yılın sonuna kadar yazılı olarak talep edilmesi halinde tutar iade edilir veya talep red edilir.

Yorum yok

ÖZÜRLÜ ÇOCUK ANNESININ EMEKLILIĞI-SADETTIN ORHAN

26.08.2009 Özürlü çocuk annesinin emekliliği – Emeklilik tarihim tam olarak nedir? – İşten çıkarıldım, hangi haklarımı talep edebilirim? – %90 engelli olan eşim nasıl emekli olur?

Yorum yok