Haziran, 2009 için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (BASİTLEŞTİRİLMİŞ USUL) (SERİ NO:2)

30.06.2009 Gümrük Müsteşarlığından:Bu Tebliğ’in amacı; onaylanmış kişi statüsü için gereken koşulları, başvuruda aranacak belgeleri, onaylanmış kişi statü belgesinin süresi, yenilenmesi, değiştirilmesi, geri alınması ve iptali ile bu belge kapsamında faydalanılacak basitleştirilmiş usul ve uygulamalardan eksik beyan, ertelenmiş kontrol, kısmi teminat, götürü teminat uygulamaları ve basitleştirilmiş işlem kapsamında A.TR düzenleme ve vize etme işlemlerine ilişkin usul ve esaslar ile bu uygulamalardan faydalanma yetkilerinin askıya alınması ve geri alınmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

‘YORUM DAVASI’ ARTIK GELMELİ-BUMİN DOĞRUSÖZ

29.06.2009 Yorum davaları, “adliye mahkemelerinde bakılmakta olan bir davada bu dava ile ilgili idari bir işlemin anlam, kapsam ve geçerliliğinin belirlenmesi hususunda çıkacak uyuşmazlıkların çözümlenmesi için mahkeme kararı üzerine açılabilecek davalar”dır.

Yorum yok

EMEKLİLERE YÜKSEK OLAN MAAŞ BAĞLANIR-SADETTİN ORHAN

29.06.2009 Birden fazla maaşa hak kazanan kişiler için farklı düzenlemeler mevcut. Örneğin hem malûllük hem emeklilik aylığına hak kazanan kişiye, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız emeklilik aylığı bağlanır.

Yorum yok

GELİR VERGİSİ KANUNU’NDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-İSMAİL KÖKBULUT

29.06.2009 TBMM’de geçen hafta kabul edilen 5904 Sayılı Kanun ile birçok vergisel değişiklik yapıldı. Bu değişikliklerden özellikle Gelir Vergisi Kanunu’nda yapılanlar birçok vatandaşımızı etkiliyor.

Yorum yok

ÜCRET GARANTİ FONU YÖNETMELİĞİ

28.06.2009 Türkiye İş Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde fondan yapılacak ödemeler ile Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik hükümleri 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren sigortalılar hakkında uygulanır.

Yorum yok

ACİL DURUMLARDA ÖZEL HASTANELER SERBEST-SADETTİN ORHAN

28.06.2009 Acil sağlık ihtiyacı gereken hallerde, emekliler SGK ile anlaşması olsun olmasın tüm hastanelerden yararlanabilir. Emekliler daha sonra, hizmetinden yararlandıkları kurumdan alacakları fatura ve acil formu ile SGK müdürlüklerine başvurarak acilde ödediği parayı tahsil edebilir.

Yorum yok

TATİL DÖNEMİ BAŞLADI-ŞÜKRÜ KIZILOT

28.06.2009 “EKONOMİK kriz var ne tatili?” demeyin. Havaların ısındığı, okulların tatil olduğu şu günlerde, insanlar tatile çıkmaya başladı bile… Yıl boyunca çalışanların, bir süre dinlenmeleri, beden ve ruh sağlığı bakımından gerekli olduğu gibi, tatil sonrası verimliliği ve motivasyonu da olumlu yönde etkiliyor.

Yorum yok

NUMARALANDIRMA YÖNETMELİĞİ

27.06.2009 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı, elektronik haberleşme şebekelerinde kullanılan numaraların ulusal kapsamda planlanması ve yapılan plana uygun olarak etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak usul ve esasları düzenlemektir.

Yorum yok

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ AVUKATLIK KANUNU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

27.06.2009 Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından: 19/6/2002 tarihli ve 24790 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Barolar Birliği Avukatlık Kanunu Yönetmeliğinin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yorum yok

‘İZİNDEN GEÇ DÖNME’ CEZASI-RESUL KURT

27.06.2009 Yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi için kendisine avans olarak verilen veya peşin ödenen izin ücreti işveren tarafından geri alınabilir. İşveren, isterse bu personelin hizmet akdini, 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II-(e) bendi uyarınca tazminatsız olarak feshedilebilecektir.

Yorum yok

BİR DOLANDIRICILIK ÖYKÜSÜ-VEYSİ SEVİĞ

27.06.2009 Yıllarca devlete hizmet etmiş, yaklaşık 45 yıl çalıştıktan sonra emekli olmuştu. Meslek hayatının en verimli yıllarında bir süre üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışmış, meslek hayatının dört yılını ise bir bakanlıkta müsteşarlık görevini üstlenerek geçirmişti.

Yorum yok

KAPLICALARA GİDİN HESABI SGK ÖDESİN- SADETTİN ORHAN

27.06.2009 Genel Sağlık Sigortası’nın SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için en önemli faydası, üniversite ile özel hastanelere de başvurma olanağı getirmesi. Ayrıca, artık emekliler anlaşmalı kaplıcalara fizik tedavi için sadece sağlık karnesiyle gidebilecek…

Yorum yok

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN KURULUŞ VE FAALİYET ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.06.2009 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Finansal kiralama sözleşmesine konu gayrimenkullerin, kiralayanın tüm riskinin tasfiye edildiğine ilişkin tarafların anlaşması ve bu konuda Kuruma bilgi verilmesi şartıyla, iki yıldan kısa olmamak üzere dört yıllık asgari sürenin dolması beklenmeksizin kiracıya devri mümkündür.

Yorum yok

EMEKLİLİKTE ESNAF OLMAK AVANTAJLI-SADETTİN ORHAN

26.06.2009 1 Ekim 2008 sonrası işe başlayanlar, emekli olduktan sonra çalışmak isterse Bağ-Kur’a bağlı çalışmaları, örneğin esnaf olmaları avantajlı. Bunlar emekli maaşını da almaya devam edecek. İşçi ya da memur olanların ise emekli maaşı kesilecek…

Yorum yok

YURTDIŞINDAN GÖNDERİLEN ÜCRETLER-VEYSİ SEVİĞ

26.06.2009 Gelir Vergisi Yasası’nın 61′inci maddesinde yer alan tanımlamaya göre ücret, işverene tabi ve belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Yorum yok