2009 için arşiv

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARININ YAŞAMA GEÇİRİLMESİ-BUMİN DOĞRUSÖZ

31.12.2009 Anayasa Mahkemesi 15 Ekim tarihli oturumunda vergi mevzuatında yer alan düzenlemelerden bazılarını iptal etmişti. Bunlardan iki tanesi günümüz uygulamasını da etkilediğinden uygulamacılar açısından daha önemsenir hale geldi. Bu iki önemli iptal kararından ilki Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan ve 5479 sayılı kanunla değişik (halen uygulanmakta olan) vergi tarifesinin son diliminin ücretliler için iptali konusundadır. Bu iptal kararına göre ücretliler hiçbir zaman, ister bordro ile ister yıllık beyanname ile vergilendirilsin, yüzde 35 oranında vergilendirilemeyecektir

Yorum yok

POLİSLER İÇİN ÇALIŞMA VE EMEKLİLİK REHBERİ-4 – SADETTİN ORHAN

31.12.2009 Polis ölürse şehit kalırsa “Niyazi”. Yaklaşık 5-6 yıllık bir hazırlık sürecinden sonra, Sosyal Güvenlik Reformu geçtiğimiz yıl ekim ayında yürürlüğe girdi. 72 milyonun tamamını etkileyen bu reform, elbette genelde memurlar ve özelde de polisler için önemli değişiklikler getirdi. Ancak bu değişiklikten en fazla etkilenecek olanlar reform sonrası göreve başlayan polisler olacak.

Yorum yok

İLAÇTA KAZAN KAYNIYOR!-RESUL KURT

31.12.2009 Sağlık sisteminde sular durulmuyor. Her gün bir kesimden sisteme yönelik beklenti ve talepler geliyor. Geçen yıl bu vakitlerde yine ilaç sorununu tartışıyor, vatandaşın eczanelerden ilaç alıp alamayacağını konuşuyorduk. Aradan bir yıl geçmesine rağmen sorun yine bitmedi.

Yorum yok

EMLAK VERGİSİNDE REKOR ZAMMA VATANDAŞIN İTİRAZ HAKKI YOK- ŞÜKRÜ KIZILOT

31.12.2009 2009′da konut maliyetleri düştüğü halde yüzde 25 artış ilan edildi. – Arsa fiyatları düştüğü halde (konutlara ait olanlar da dahil) arsa metrekare maliyetleri yüzde 100-400 arasında artırıldı. – İTİRAZ HAKKI YOK – Emlak Vergisi’nde 2010 yılı değerleri yeniden belirlenmeseydi, vergi artışı yeniden değerleme oranının yarısı kadar yani yüzde 1.1 oranında olacaktı. – Alım-satım harcı binde 15 olacak – 2010 ‘da ölenlerin mirasçıları ne kadar vergi ödeyecek – Emekli, işsiz ve ev hanımlarına müjde – Evini satanın ödeyeceği gelir vergisinde aldığı yıla bakılacak

Yorum yok

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU KARARI

31.12.2009 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: 16 yaşını doldurmuş işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 24.30 (yirmidört otuz) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 25.35 (yirmibeş otuzbeş) Türk Lirası olarak tespitine, 16 yaşını doldurmamış işçilerin bir günlük normal çalışma karşılığı asgari ücretlerinin; 1/1/2010-30/6/2010 tarihleri arasında 20.70 (yirmi yetmiş) Türk Lirası olarak, 1/7/2010-31/12/2010 tarihleri arasında ise 21.60 (yirmibir altmış) Türk Lirası olarak tespitine,

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 61)

31.12.2009 Maliye Bakanlığından: Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2010 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 1.50 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

Yorum yok

HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60)

31.12.2009 Maliye Bakanlığından: Kanuna bağlı tarifelerde yer alan nispi harç oranları ve (58) Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

Yorum yok

DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53)

31.12.2009 Maliye Bakanlığından: Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan nispi vergi oranları ve 51 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2010 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %10 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir. Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan her bir kağıttan alınacak damga vergisine ilişkin üst sınır yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2010 tarihinden itibaren 1.161.915,90 Türk Lirası olmuştur.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 34

31.12.2009 Maliye Bakanlığından: 2009 yılı için yeniden değerleme oranı % 2,2 (iki virgül iki) olarak tespit edilmiş ve 392 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği3 ile ilan edilmiştir. Ayrıca, 29/12/2009 tarihli ve 2009/15725 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifelerde yer alan taşıtlar için 2010 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tutarları, 2009 yılı tutarları %3,3 (üç virgül üç) oranında artırılarak belirlenmiştir.

Yorum yok

DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2009-3)

31.12.2009 Maliye Bakanlığından: 210 sayılı Kanuna ekli ve 5281 sayılı Kanunla değişik Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2010 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Yorum yok

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ TUTARLARI, BAZI MALLARA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ ORANLARI, MAKTU VE ASGARİ MAKTU VERGİ TUTARLARI İLE HARÇLAR VE DAMGA VERGİSİ NİSPET VE TUTARLARININ BELİRLENMESİNE İLİŞKİN KARAR

31.12.2009 BAKANLAR KURULU KARARI: Motorlu taşıtlar vergisi tutarları, bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile harçlar ve damga vergisi nispet ve tutarlarının belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/12/2009 tarihli ve 1058 sayılı yazısı üzerine, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci, 12 nci ve geçici 6 ncı maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 29/12/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok

(5942) BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

31.12.2009 KANUN: 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Kanunla değişik 20 nci maddesinin başlığı ile (d) ve (e) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 30/7/2008 tarihli ve 5795 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 1 inci maddesinde yer alan “1/1/2009″ ibaresi “1/5/2010″ olarak değiştirilmiştir.

Yorum yok

TİCARETİ BIRAKAN DA VARLIK BARIŞINDAN YARARLANABİLİR-VEYSİ SEVİĞ-BUMİN DOĞRUSÖZ

30.12.2009 Ticareti bırakan da varlık barışından yararlanabilir – Yargı kararlarında şüpheli alacak karşılığı – Özelgelerde beyanname ekleri

Yorum yok

POLİSLER İÇİN ÇALIŞMA VE EMEKLİLİK REHBERİ -3- SADETTİN ORHAN

30.12.2009 Türkiye’de yıllardır “Polis askerlik yapmalı mı, yapmamalı mı” sorusu etrafında bir tartışma sürer gider. Ancak şimdiye kadar konuya çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmedi. Bundan yaklaşık 12-13 yıl önce konu yasa çalışması kapsamında TBMM Genel Kurulu’na kadar gelmiş fakat sonuçlandırılmadan rafa kaldırılmıştı.

Yorum yok

EMLAKTAN PASAPORTA VERGİLER ARTACAK- ŞÜKRÜ KIZILOT

30.12.2009 Yaklaşık 22 milyon vatandaşı ilgilendiren “emlak vergisi”nde artış değil adeta “patlama” var! 2010 yılında otomobilinizin vergisi, noter ve yargı harçları, pasaport ve diploma harcı, işyeri açmada ödenen ruhsat harcı, damga vergisi, çevre temizlik vergisi ve daha birçok vergi artıyor.

Yorum yok