Ekim, 2008 için arşiv

ÖLÇÜ VE ÖLÇÜ ALETLERİ TİP ONAY YÖNETMELİĞİ

17.10.2008 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, ölçü ve ölçü aletlerinin tip onay işlemlerine dair usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

MİLLİ EMLÂK GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:319)

14.10.2008 Maliye Bakanlığından: İrtifak hakkı ve kullanma izinlerinde alınacak hâsılat paylarına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Yorum yok

ULUSLARARASI BANKA HESAP NUMARASI HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2008/6)

10.10.2008 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Bu Tebliğin amacı uluslararası banka hesap numarasının bankalarca uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

Yorum yok

FİNANSAL TABLOLARIN HAZIRLANMA VE SUNULMA ESASLARINA İLİŞKİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO:103

08.10.2008 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: 16/1/2005 tarih ve 25702 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tabloların Hazırlanma ve Sunulma Esaslarına İlişkin Kavramsal Çerçeve Hakkında 1 Sıra no’lu Tebliğin ekinde yer alan “Kavramsal Çerçeve”nin “Giriş” bölümü başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

Yorum yok