Ocak, 2008 için arşiv

KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (SERİ:IV,NO:38)

23.01.2008 Sermaye Piyasası Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; 28/7/1981 tarih ve 2499 sayılı Kanun’un uygulaması ile ilgili olarak, ortaklıkların kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve sistem içinde uymaları gereken esaslar ile kayıtlı sermaye sisteminden çıkma ve çıkarılma esaslarını düzenlemektir.

Yorum yok

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO:60)

19.01.2008 Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

SANAYİ SİCİL TEBLİĞİ (SGM 2008/2)

12.01.2008 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok

AMORTİSMAN ORANLARI

  No Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Faydalı Ömür (Yıl) Normal Amortisman Oranı İlgili Genel Tebliğ 1. Binalar 333 1.1. Ticari, sınai, zirai ve mesleki işletmelerin idare binaları ile bunların sağlık ve sosyal hizmetlerinde kullandıkları binalar, ticarethane, muayenehane, yazıhane, banka, sigorta, pansiyon, otel, okul, hamam, banyo binaları, tiyatro ve benzeri eğlence yerleri, depo, ardiye, kapalı spor [...]

Yorum yok