Ekim, 2007 için arşiv

SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ FAALİYETLERİNDE UYACAKLARI ETİK İLKELER HAKKINDA YÖNETMELİK

19.10.2007 Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliğinden: Bu Yönetmeliğin amacı; tüm üyeleri en üst derecede meslekî bilgiye sahip, sosyal sorumluluk bilinci olan, etik değerlere bağlı, rekabet anlayışı daha kaliteli hizmet sunumu biçiminde oluşmuş, güvenilir ve saygın bir meslek mensupları kitlesi oluşturmak hedefine ulaşmak için muhasebe meslek mensuplarının meslekî ilişkilerinde uymaları gereken asgari etik ilkeleri belirlemektir.

Yorum yok

ULUSAL MESLEK STANDARTLARININ HAZIRLANMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

05.10.2007 Meslekî Yeterlilik Kurumundan: Bu Yönetmeliğin amacı; meslek standartlarının hazırlanması, onaylanması ve ulusal meslek standardı olarak yürürlüğe konulması ile mesleklerin ve meslek standardı hazırlayacak kurum ve kuruluşların seçimi ve bunların çalışmasına ilişkin esasları belirlemektir.

Yorum yok

MÜKELLEFLERE KOLAYLIK SAĞLAMAK AMACIYLA GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞINCA “ÖDEME EMRİNE KARŞI YAPILACAK İŞLEMLER” VE “İKMALEN, RE’SEN VE İDARECE YAPILAN TARHİYATLARDA MÜKELLEFİN HAKLARI VE ÖDEVLERİ” İSİMLİ BROŞÜRLER YAYINLANMIŞTIR

03.10.2007 Maliye Bakanlığı: Ödeme Emrine Karşı Yapılacak İşlemler Broşürü’ nde; ödeme emri, konuya ilişkin davalar, mal bildirimi ve verginin ödenebileceği bankalar hakkında bilgilere yer verilmiştir. İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin Hakları ve Ödevleri Broşürü’ nde; ikmalen , re’sen ve idarece vergi tarhı, konuya ilişkin mükelleflerin ödevleri ve hakları ve verginin ödenebileceği bankalar hakkında bilgilere yer verilmiştir.

Yorum yok