Ocak, 2007 için arşiv

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO:42

30.01.2007 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” (TFRS 7) Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Adı geçen Türkiye Finansal Raporlama Standardı bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer almıştır.

Yorum yok

TFRS 7 FİNANSAL ARAÇLAR: AÇIKLAMALARA İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (TFRS 7) HAKKINDA TEBLİĞ

30.01.2007 Türkiye Muhasebe Standartları Kurulundan: Bu Tebliğin amacı; “TFRS 7 Finansal Araçlar: Açıklamalar” (TFRS 7) Standardının yürürlüğe konulmasıdır. Adı geçen Türkiye Finansal Raporlama Standardı bu Tebliğin 1 no’lu ekinde yer almıştır. Bu Tebliğin kapsamı TFRS 7 Standardının Ek/1′de yer alan metninde belirlenmiştir.

Yorum yok

SERBEST BÖLGELER UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26.01.2007 Devlet Bakanlığından: 10/3/1993 tarihli ve 21520 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiştir.

Yorum yok