Mayıs, 2006 için arşiv

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (NİHAİ KULLANIM) (SERİ NO:4)

05.05.2006 Gümrük Müsteşarlığından: Bu Tebliğin amacı, eşyayı kendisi nihai kullanıma tabi tutmayacak ithalatçıların nihai kullanım uygulamasından yararlanmasına ve nihai kullanım nedeniyle alınan teminatların iade edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Yorum yok