Nisan, 2006 için arşiv

(5488) TARIM KANUNU

25.04.2006 Kanun: Bu Kanunun amacı; tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejileri doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.

Yorum yok