Ocak, 2004 için arşiv

(5070) ELEKTRONİK İMZA KANUNU

23.01.2004 Kanun: Bu Kanunun amacı, elektronik imzanın hukukî ve teknik yönleri ile kullanımına ilişkin esasları düzenlemektir.

Yorum yok