Nisan, 2003 için arşiv

TÜRKİYE’DE İKAMET ETMEYENLERE ÖZEL FATURA İLE YAPILAN SATIŞLAR HAKKINDA TEBLİĞ (İHRACAT 2003/3)

30.04.2003 Dış Ticaret Müsteşarlığından: 61 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile 43 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde özel fatura düzenlenmek suretiyle yapılacak satışlar …

Yorum yok