Mart, 2003 için arşiv

(4817) YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN

06.03.2003 Kanun: Bu Kanunun amacı, yabancıların Türkiye’deki çalışmalarını izne bağlamak ve bu yabancılara verilecek çalışma izinleri ile ilgili esasları belirlemektir.

Yorum yok