Aralık, 1999 için arşiv

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

27.12.1999 İçişleri Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu ile 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre toplanacak her türlü yardımlarda uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir.

Yorum yok