1998 için arşiv

(98/11591) BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ NİSPETİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARAR

01.09.1998 Bakanlar Kurulu Kararı: Banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetinin ekli Karar’da belirtildiği şekilde tespiti; Maliye Bakanlığı’nın 28/8/1998 tarihli ve 31129 sayılı yazısı üzerine, 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun değişik 33 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 28/8/1998 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Yorum yok