Ağustos, 1996 için arşiv

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN GENEL KURUL TOPLANTILARI VE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI KOMİSERLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

07.08.1996 Sanayi ve Ticaret Bakanlığından: Bu Yönetmeliğin amacı, şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna ve şirket anasözleşmelerine uygun olarak yapılmasını sağlamaktır.

Yorum yok