Şubat, 1985 için arşiv

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO:164)

17.02.1985 Maliye Bakanlığından: Bilindiği üzere, 11/12/1984 tarih ve 18602 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 159 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile, 1/1/1985 tarihinden itibaren Fatura, Müstahsil Makbuzu ve Serbest Meslek Makbuzlarının noter tasdikli olarak kullanılacağı açıklanmış bulunmaktadır.

Yorum yok