2018 için arşiv

(4081) ÇİFTÇİ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

10.07.1941 Kanun: Bu kanuna göre korunacak çiftçi malları aşağıda yazılıdır: I – Ekili, dikili veya kendiliğinden yetişen bütün nebatlarla Orman Kanununun şumulüne girmeyen ağaçlar ve ağaçlıklar, II – Ziraatte kullanılan veya ziraatle alakalı olan her nevi menkul ve gayrimenkul mallar, III – Su arkları, set ve bentlerle hendek, çit, duvar ve emsali manialar, tarla ve bahçe yolları.

Yorum yok